Emnet er for vigtig til at overlade til politikkerne alene. Som borger i Fredericia kommune får du muligheden for at påvirke nogle af beslutningstagerne.

  • Informationsindsamling: Først og fremmest giver det dig, en mulighed for at blive bedre informeret om nationale sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål. Forsvarsforliget har stor betydning for Danmarks sikkerhed og forsvarskapacitet, som borger kan det være nyttigt at forstå, hvilke beslutninger der træffes på dette område og hvorfor.
  • Lokal Indflydelse: Hvordan påvirkes lokalområde i Fredericias af forsvarsforliget, omfattende alt fra økonomiske investeringer til udvikling af infrastruktur og skabelsen af arbejdspladser.
  • Demokratisk Engagement: At deltage mødet er også en del af at være en aktiv og engageret borger. Det understøtter demokratiske processer, viser borgernes interesserer sig for og engagerer sig i vigtige nationale spørgsmål.
  • Mulighed for Dialog: Det giver også en platform for dialog mellem borgere, politikere og beslutningstagere. At kunne stille direkte spørgsmål og udtrykke bekymringer direkte til dem, der står bag beslutningerne, er en central del af en sund demokratisk proces.
  • Netværksopbygning: Begivenheden kan også være en god mulighed for at netværke med andre interesserede borgere, organisationer og måske endda politikere. Det kan give nye perspektiver, åbne op for samarbejdsmuligheder i fremtiden.
  • Partifarve-neutralitet: At engagere sig i en tværpolitisk samtale viser en vilje til at overskride partilinjer for at finde fælles grund. Dette er særligt vigtigt i et lokalsamfund som Fredericia, hvor beslutningernes effekt vil blive mærket af alle uanset politisk tilhørsforhold.

Ved at deltage og understøtte denne partipolitisk neutrale tilgang, bidrager du til en mere inkluderende og konstruktiv dialog, der søger løsninger frem for at grave grøfter.

At deltage i mødet er således ikke bare en chance for at blive mere informeret, men også en måde at bidrage aktivt til samfundet og de beslutninger, der træffes.

Tværpolitisk debat om forsvarsforliget og betydningen for Fredericia på Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88 · 7000 Fredericia · Mandag den 20. november 2023 kl. 19.00 til 21.00.

Alle er velkommen, arrangementet er gratis.

På vegne af arrangøren.

Poul Rand, Calvinsvej 34, Fredericia