En ny analyse fra Dansk Industri viser, at cirka 40 procent af arbejdsstyrken i Sydjylland har under 10 kilometer mellem hjemmet og jobbet. For hver fjerde er afstanden til arbejdspladsen under 5 kilometer. De korte afstande giver gode muligheder for, at flere lader bilen stå og tager cyklen, lyder det fra DI Trekantområdet, der opfordrer områdets kommuner til at investere i flere cykelstier.

I Kolding, Fredericia, Esbjerg og Sønderborg har cirka hver anden beskæftiget mellem 0 og 10 kilometer til arbejde, mens det i Tønder, Varde og Vejle er cirka hver tredje, som bor i cykelafstand til arbejdspladsen.

Det viser en analyse fra Dansk Industri, der måler afstanden mellem hjem og job for alle beskæftigede i landets 98 kommuner.

– Vi skal kunne tiltrække og fastholde indbyggere i Sydjylland og dermed arbejdskraft til vores lokale erhvervsliv. Og her er trygge cykelstier et vigtigt aktiv, når særligt børnefamilierne skal vælge bopæl. Men det kræver politisk prioritering og ikke mindst investeringer i god infrastruktur både løbende og i forbindelse med byudvikling, siger formand for DI Trekantområdet Pia Jakobsgaard-Iversen og tilføjer:

– Samtidig vil det skabe bedre fremkommelighed på de eksisterende veje i Sydjylland, hvis flere tager cyklen. Derfor er det her en vigtig sag for erhvervslivet i Sydjylland.

– I Trekantområdet og i det sydjyske har vi rigtig mange mennesker, som har mulighed for at cykle til arbejde eller tage cyklen med i bus eller tog og dermed droppe bilturen. Det skal vi gerne have endnu flere til at gøre, for motionen er guld værd for helbredet og for det danske samfund. Faktisk er det sådan, at for hver kilometer danskerne cykler, sparer Danmark i gennemsnit otte kroner på sundhedsvæsnet.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

– Men når vi gerne vil have flere cyklister, må vi også investere i gode og trygge trafikforhold. Og her er det vigtigt, at kommunerne investerer i et sammenhængende netværk af cykelstier. Derfor er jeg også rigtig glad for, at staten for nylig har afsat knap 20 mio. kroner til cykelstiprojekter i Haderslev, Billund, Vejle og Vejen, siger Pia Jakobsgaard-Iversen.

Der er flest cykelstier i Fredericia med 4,8 kilometer cykelsti for hver kvadratkilometer af kommunen, der bruges til boliger, veje og arbejdspladser. I Sønderborg og Esbjerg ligger tallet på henholdsvis 4,1 og 3,4 kilometer, mens Middelfart, Tønder og Varde kun har 2 kilometer cykelsti.

DI Trekantområdet peger også på den grønne omstilling som en grund til, at de danske kommuner bør prioritere investeringer i cykelstier.

– Det er helt nødvendigt, at vi ændrer vores transportvaner i en grønnere retning. Transport er et af de områder, der belaster klimaet allermest. Og der er en åbenlys mulighed for at reducere udledningen af CO2 ved at flytte nogle af danskernes bilture over på cyklen, afslutter hun.