Udtrykket “ældrebyrden” har vundet indpas, når der tales om økonomiske og sociale udfordringer, med en aldrende befolkning. Hvorfor?

Er det retfærdigt at sætte fokus på ældre som en “byrde”, mens andre grupper undgår samme etiket?

Hvorfor ikke “kontanthjælpsbyrden”, “indvandrebyrden”, “bandebyrden”, ”børnebyrden”, ”sygdomsbyrden”, ”uddannelsesbyrden”, ”miljøbyrden”, ”gældsbyrden”, ”politikerbyrden”jeg kan blive ved.

Mange borgere kan på et eller andet tidspunkt i deres liv have brug for samfundets støtte, uanset baggrund. Det betaler vi skat til og bør derfor ikke betegnes som en byrde i et velfærdssamfund.

I Liberal Alliance ses ældre som en ressource, ikke en byrde. Mange ældre er aktive, bidrager frivilligt i lokalsamfundet, passer deres børnebørn og har en rigdom af livserfaring, som kan være til gavn for samfundet.

Alle grupper i samfundet bidrager på forskellige måder. At fokusere på en enkelt gruppe som en “byrde” er ikke kun unuanceret, men også potentielt skadeligt for samfundets sammenhængskraft. Det er vigtigt at anerkende alle borgers bidrag og undgå stigmatiserende sprog.

Når unge skal møde en time senere i skole for at være friske og forbedre deres kognitive funktion, humør og generelle trivsel, må vi ældre slå os for brystet. Skolepligt og mødepligt på arbejdspladser blev aldrig diskuteret i gamle dage. 

Man forbereder ikke et ungt menneske til verden udenfor ved at pakke dem ind i vat. 

I forberedelse til voksenlivet, skal det tydeliggøres at verden udenfor er fuld af udfordringer og uforudsigeligheder. Unge der ikke får mulighed for at navigere i mindre udfordringer, mens de stadig er i en støttende omgivelse, bliver overvældede når de står alene som voksne.

Uden forberedelse på voksenlivet vil de mangle problemløsningsfærdigheder, modstandsdygtighed, realistiske forventninger, selvtillid, sociale færdigheder og meget andet og blive en byrde. 

Ældre der måske ikke har den samme fysiske styrke eller energi som tidligere, har bidraget aktivt og betydeligt til samfundet gennem et liv.De har stået på egne ben, arbejdet hårdt, betalt skatter, bidraget til detvelfærd og udvikling vi har nu. Indsatsen og bidrag bør anerkendes og respekteres. 

Udtrykket “ældrebyrden” er nedværdigende og giver et skævt billede af generationen. Et mere positivt og anerkendende sprog, der reflekterer ældres værdi og bidrag til samfundet er påkrævet. Vi beder ikke om særbehandling, men blot om den respekt, vi fortjener.

I Liberal Alliance ser vi de ældre som en ressource af viden og erfaring der skal beskyttes og hædres for deres indsats.

Poul Rand, Lokalformand, Liberal Alliance i Fredericia kommune