Kommunalvalget 2021 (KV21) i Fredericia gav ikke blå blok magten, trods Socialdemokraterne fik et pænt tilbagegang. De blå partier var ikke dygtige nok til at udnytte de skandalesager, der kørte i cirkler, dels fordi nogle af de siddende partier på et niveau var involveret om ikke andet så for at have sovet i timen eller forholdt sig tavs.

I valgkampen 2021 evnede de blå partier ikke at sammenfatte udfordringerne til en fælles blå politik og stå sammen, derfor fik de ikke en blå valgsejr, der kunne have været vundet med den rette strategi og ikke mindst den rette strateg ved roret. 

Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance i Fredericia har ved at danne et valgforbund på nuværende tidspunkt og ved ikke at pege på en bestemt borgmesterkandidat udvist rettidig omhu på flere områder. 

Vi tre partier kom efter en rundbordsdiskussion med en kop kaffe i hånden frem til, at vi tre kan lægge grundstenen til et simpelt, men sikkert valgforbund, der holder. Det er ofte set, at det uforpligtigende og ikke juridiskbindende papir et valgforbund er udformet på ikke holder på valgnatten, det kan heller ikke garanteres nu. Vi tre partier vil dog løbende være i intern dialog, så vi netop undgår de mange misforståelser, der ofte er årsag til, at tingene går galt.

De resterende borgerlige partier i Fredericia skal ikke føle sig sat uden for døren, selv om nogle få af dem, giver dét indtryk i pressen, det passer simpelthen ikke, når øvrige borgerlige partier ikke var ”inviteret” skyldes det, at det var et tilfældigt sammenrend, hvor ideer blev udvekslet og straks omdannet til politisk handling. Både orientering og invitation er dog med i pressemeddelelsen.  

Den samlede lokale blå blok i Fredericia bør se fordelen i at netop Liberal Alliance er medstifter og vil være vagthunden, da vi står uden for det nuværende byråd og ikke er involverede i de lokale beslutningsprocesser. De der kender mig som lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia ved, at jeg ikke tier når aftaler ikke overholdes. De burde tænke lidt over, hvorfor fik de ikke selv ideen.

Vi Borgerlige partier er ofte kendetegnet ved at være liberale eller konservative i politiske overbevisninger, og vi kan have forskellige synspunkter på en række emner som skatter, afgifter, økonomi, offentlige ydelser og socialpolitik. Det kan gøre det svært for et valgsamarbejde der baseres på rettidig omhu og Liberal Alliance’s med et ”du kan godt” slogan. Vi er forskellige partier men skal nok finde fælles fodslag i valgforbundet på lokale hovedemner, via den forpligtigelse valgforbundet har til at kommunikere internt ved jævnlige møder så eventuelle misforståelser afklares internt. 

Et blåt valgsamarbejde bør resultere i et stærkere valgresultat end hvis partierne konkurrerer mod hinanden alene. Et blåt valgsamarbejde kan øge valgdeltagelsen ved at appellere til flere vælgere. Et samarbejde, der skaber mere politisk stabilitet ved dannelse af et stærkt byråd med bred borgerlig opbakning, som vil give en større mulighed for at gennemføre reformer ved at have rette politisk bredde, en bredde der tør tage de hårde beslutninger og resultere i mere effektiv og langsigtetpolitik til gavn for borgere og erhvervsliv. Når flere politiske kræfter og ressourcer samles inkluderes forskellige perspektiver, der giver flere muligheder end der kan listes her. Vi er forskellige partier, men vi skal nok finde et fælles fodslag i valgforbundet på lokale hovedemner, fordi vi er enige om én ting, vi vil det bedste for Fredericia og de borgere der bor her samt de nytilkomne, både dem, der er her nu og dem vi ser frem til at ville flytte til vores skønne by.

Jokeren i rummet er om de nye folketingspartier opstiller lokalt og hvordan de forholder sig, vil de eventuelt gå uden om det nu eksisterende valgforbund og et skabe et nyt? De er jo politisk nye og meget påvirkelige. Det nuværende valgforbund tager gerne en snak med dem, vi er ikke bange for at lære.

Et andet spørgsmål er om Venstre vil være elefanten i rummet, ved med deres spidskandidat at insistere på at denne skal være blå bloks spids- og borgmesterkandidat? Som de fremkom med ved KV21, er Venstre klar til at pege på en anden fra blå blok for at sikre sig rette forsvarlig blå politik. Genvælges Peder Tind, som vi i Liberal Alliance ikke har noget imod, men Liberal Alliance erindrer dog, at denne har tabt magten ved de 2 sidste KV ved at overse visse politiske realiteter på daværende tidspunkter. Mener Venstre at deres spidskandidat, SKAL være blå bloks borgmesterkandidat, sætter de splid i blå blok, den splid som var tæt på at splitte det sidste valg samarbejde. Vil Venstre kunne se fornuften i at se tiden an og på valgnatten ud fra fakta fremkomme med et fornuftigt bud på en blå borgmester.

Hvis den person som Venstre ønsker at opstille som spidskandidat ikke har vundet borgmesterposten ved de 2 tidligere valg, kan det være en indikation af, at partiet skal overveje en ny strategi for at vinde valget sammen med resten af blå blok. Jeg er klar over det er Venstres medlemmer der bestemmer det. Venstres vej til magten via blå blok bør baseres på nytænkning. Kan andre kandidater bringe nye perspektiver og idéer til partiet? Med lad os se i næste måned om Venstre kommer frem til nyt eller gammelt blod, politisk egoisme kan være en svær pille at sluge, også i Liberal Alliance. 

Det samme kan siges om Nye Borgerlige, hvis lokal kandidat der ved sidste folketingsvalg kun fik et beskeden antal lokale stemmer i Fredericia kommune, ja faktisk kun to mere end den dårligste borgerlige. Kan Nye Borgerlige forny sig? Vil de forny sig? Grammofonpladen synes at køre i samme rille, måske pick up’n skal skiftes? Byrgesen har på ingen måde tilført forandring til Fredericia, han er ikke havkatten i hyttefadet som nogen påstår, han er torsken, der svømmer hvileløs rundt på jagt efter en mindre krabbe, der er nem at sluge.

Byrgesen spiller offerrollen konstant, kommer ikke med forslag eller nytænkning, han har aldrig, gentager aldrig, fremvist en politiks plan for Fredericia eller kunne forklare, hvad han eller Nye Borgerlige egentlig vil. At brøle op fra sidelinjen og skælde ud på dommeren er ikke politisk korrekt eller professionelt, det giver et dårligt billede af kandidaten og partiet, der repræsenteres.

Nye Borgerlige er for nuværende på landsplan i en politisk selvdestruering via. decimering, de interne stridigheder og magtkampe der for åbent tæppe fører til splittelse i partiet, gør det svært for partiet at præsentere en samlet front, det fører til vælgernes mistillid til partiet. Så måske Byrgesen igen, igen står foran et partiskifte. 

Sikkert er det, at Karsten Byrgesens udtalelse i pressen om, at han ikke vil pege på Tommy Rachlitz Nielsen som borgmester, hvis valget går til de konservatives fordel, så er han ikke holdspiller og sætter personlig nag over selv Nye Borgerlig politik. Uanset om Karsten Byrgesen bliver i Nye Borgerlig eller igen skifter parti, har han vist, at han lader egoisme råde og ikke er en holdspiller. I valgforbundet respekterer vi at den der får det bedste valg får tilbudt borgmesterposten. Karsten Byrgesen har igen tabt kampen i første omgang på TKO.

Der er mange fordele med en samlet blå blok især for borgene i Fredericia, et borgerligt samarbejde, hvor vi lytter i samlet flok til erhvervslivet og borgenes ønsker, så et tættere samarbejde mellem borgere, kommunen og erhvervslivet opnås. En forståelse for hinandens behov og ønsker med et øget fokus på erhvervslivets særlige behov og udfordringer fører til flere initiativer og støtte til erhvervslivets udvikling, der via skatten er med til at betale for den nødvendige borgerservice.

I Liberal Alliance vil vi lave en langsigtet erhvervspolitik i samarbejde med de der er i den virkelige verden, vi lytter og lærer, ikke som nu hvor store midtbyplaner udarbejdes ved høringer for derefter at gemmes væk i nederste skuffe. Lokalplaner der aldrig holder trods både borgere og virksomheder har investeret efter disse. Et havneområde ved syrekajen (ja det hedder den i folkemunde) der ikke ligner et planlagt udviklingsprojekt ud over, at den der betaler kommer til. Det samme gælder for socialpolitikken, der i god tid bør inddrage berørte parter. Vi politikere skal skære det usunde fedt væk, ikke det sunde fedt.

Sammen med borgere og erhvervsliv udarbejdes bedre infrastruktur og offentlig service i Fredericia, hvilket vil gavne både borgere og erhvervsliv. Sammen med aktørerne kan vi lære bedre udnyttelse af kommunens ressourcer, spare penge og samtidig øge effektiviteten.

Et blåt valgsamarbejde uden politiske fordomme og med borgere og erhvervsliv på sidelinjen fra nu af vil føre til en bedre kommunikation og information mellem politikere, kommunen, borgere og erhvervsliv, hvilket vil skabe større tillid og forståelse for kommunens arbejde hos alle partier. Så burde ingen partier løbe fra deres løfter på valgnatten eller blive overrasket på anden måde.

De røde partier i Fredericia tænker nok, nu har de blå partier har haft en hjerneblødning og begået en fejl, så er deres chance for at vinde i valget minimeret. Liberal Alliance siger vent og se.

Liberal Alliance er ikke naive, vi ved politik ofte er en “beskadiget vare”, der sælges til under halv pris. Vær dog overbevist om, at Liberal Politik med rettidig omhu hos Liberal Alliance i Fredericia ikke er til salg, vi forhandler hårdt med det mandat, vi får og som vores landspolitikere, står vi fast.

Poul Rand, Calvinsvej 34, Fredericia. Lokalformand Liberal Alliance.