Regionrådet har den 24. april 2023 truffet en beslutning om at undersøge flere muligheder for organiseringen af betjeningen af lægevagten om natten. Dette sker ved at sende natbetjeningen i udbud og delvist udbud, samt ved at undersøge en tredje model. Carsten Sørensen (O) kommer med et bud på, hvilken model han helst ser.

Carsten Sørensen (O) deltog selv i forhandlingerne med PLO om lægevagtsaftalen. Han kan godt se en kombinationsudgave, hvor der laves et udbud, men hvor man samtidig undersøger muligheden for at bruge paramedicinere.

– Paramedicinerne er en længerevarende uddannelse, der kan meget. De varetager den udegående kørsel. Lægefaglig backup i form af video og telefonopkald,” forklarer Sørensen.

Han begrundede brugen af paramedicinere med, at de har travlt om dagen.

– Jeg så det som en samlet pakke. Jeg lytter til, hvis man føler sig overbebyrdet, som PLO mener de har været. Det optimale havde været at fortsætte med det system vi havde og havde moderniseret, og nu skal vi finde ud af, hvordan, siger Carsten Sørensen.

Carsten Sørensen erkender, at der er visse udfordringer forbundet med at implementere en ny model for lægevagten om natten.

– Der vil altid være nogle udfordringer, når man ændrer på etablerede systemer. Men vi må være villige til at tilpasse os og finde løsninger, der gavner borgerne og sundhedssystemet som helhed, siger han.

Sørensen mener, at det er vigtigt at fokusere på patienternes behov og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme deres krav.

– Vi skal sørge for, at vores sundhedssystem er i stand til at imødekomme de skiftende behov i samfundet og tilbyde den bedste service og pleje til alle borgere, uanset om det er om dagen eller om natten, siger han.

Han understreger også betydningen af samarbejde og kommunikation mellem forskellige aktører i sundhedssystemet.

– Det er afgørende, at vi arbejder sammen og kommunikerer effektivt med både læger, paramedicinere og andre sundhedsprofessionelle for at sikre, at vi alle arbejder mod samme mål – at levere den bedst mulige sundhedspleje til borgerne, siger Carsten Sørensen.

For at opnå en vellykket implementering af en ny model for lægevagten om natten opfordrer Sørensen til grundige analyser og evalueringer af de forskellige muligheder.

– Vi skal nøje overveje og evaluere de forskellige løsninger, der er tilgængelige, og vælge den model, der bedst opfylder borgernes behov og sikrer en effektiv og bæredygtig drift af lægevagten om natten, siger han.

Carsten Sørensen slutter med at udtrykke sin tillid til, at en passende løsning vil blive fundet, og at lægevagten om natten Carsten Sørensen slutter med at udtrykke sin tillid til, at en passende løsning vil blive fundet, og at lægevagten om natten vil fortsætte med at yde en høj kvalitet af pleje og service til borgerne.

– Jeg er sikker på, at vi vil finde en løsning, der bedst muligt opfylder borgernes behov, og at lægevagten om natten vil fortsætte med at være en vigtig del af vores sundhedssystem, siger Sørensen.