Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, Major (P) Militæranalytiker og Regionsrådsmedlem Region Syddanmark

Marshal of the Royal Air Force (RAF) Sir Arthur Travers Harris, (13 April 1892 – 5 April 1984), kendt som “Bomber” Harris, var chef for RAF Bomber Command under 2. Verdenskrig. Harris stod I spidsen for omfattende tæppebombninger af tyske byer under 2. verdenskrig. Bombningerne var i begyndelsen repressalier for de terrorbombninger som tyske fly stod for i Storbritannien. Det var såkaldte militære mål, der blev forsøgt ramt, men teknologien og den anvendte taktik betød, at præcisionsbombning var hensigten, men områdebombning eller tæppebombning var resultatet. Den taktik blev både under- og efter krigen stærkt kritiseret. Millioner civile døde uden at kunne forsvare- eller beskytte sig. Med to atombomber i Japan havde verden lært af disse fatale taktikker, hvorefter Geneve-konventionen blev vedtaget. Den angiver alment gældende retningslinjer som alle krigsførende skal følge, som skal sikre, at civilbefolkningen ikke udsættes for direkte angreb, at sårede kan få behandling, at krigsfanger kan få nødhjælp og kommunikere med deres familier og at personer, som ikke længere tager del i en konflikt, får beskyttelse. I Danmark blev konventionerne gældende lov i 1951. Sammen med Haag-reglerne udgør Geneve-konventionerne Den humanitære Folkeret.

Vladimir Putin – Den LILLE slagter fra Kreml – er med sit overfald på Ukraine og sine uprovokerede myrderier af civile (mål) blevet en STOR krigsforbryder. På et oplyst grundlag krænker han menneskerettigheder og Internationale konventioner. Han er et afskum, der med sine bødler gør slemt værre ved at tvinge russiske utrænede mænd i krig. 60 – 100 russere dør hver dag ved BAKHMUT. Kampene om byen har kostet russerne mellem 8.500 og 14.000 faldne (døde). Levetiden for en russisk soldat på den front er ti dage. Eller sagt anderledes, en husflue lever længere tid end en russisk soldat ved BAKHMUT. Det er de samme soldater der røver, voldtager, torturerer og henretter civile ukrainere. Ukrainerne har også store tab, men kampånden lever og næres ved deres sejre og vestens støtte. Disse soldater og hele det ukrainske folk fortjener den allerstørste respekt.