Per Breckling, formanden for Fredericia Lærerkreds, udtalte skarpe bemærkninger til fredag aftenens generalforsamling i lærerkredsen, om sidste uges hændelser, hvor 22 lærere blev varslet om deres fyring af forvaltningen.


Dette blev dog trukket tilbage dagen efter, hvilket anses for at være uhørt, uprofessionelt og manglende respekt. Politikere og forvaltning undersøger nu, hvordan man kan skaffe midler til det økonomisk pressede område. Alligevel blev der ikke lagt fingre i mellem, da formanden kom med hans beretning.

– 22 fyringer varslet om torsdagen og derefter trukket tilbage om fredagen. Helt ubegribeligt, uhørt uprofessionelt og ikke mindst en fuldstændig mangel på respekt for andre mennesker og deres arbejds- og privatliv. Som lærer må det udløse karakteren -3, den står i ministeriets vejledning som: Den helt uacceptable præstation, sagde Per Breckling, indledningsvist.

Ved aftenens generalforsamling i Fredericia lærerkreds, blev der generelt ikke sparret på kritikken.

– Hvis skoleområdet skal bidrage ind i besparelserne, må det blive med besparelser, der ikke er need to have, men nice to have. Det kan ikke være den elev eller klasse, der har brug for ekstra høje udfordringer, den elev eller klasse der skal have en hjælpende hånd i forhold til det faglige stof, eller den elev eller klasse der har brug for en ekstra indsats på det trivselsmæssige område, der skal mangle en lærer, understreger Per, for forsamlingen.

Foran de godt 150 tilmeldte lærere præsenterede Per Breckling dog også flere alternative ideer til at skaffe de manglende millioner til børne- og ungeområdet. Her under er nogle af de idéer, som blev nævnt under lærernes møde.

Per Breckling vurderede, at selvom Fredericia har en god ordning, hvor unge studerende både er ansat på en skole og tager læreruddannelsen, så er trainee-læreruddannelsen i denne situation “nice-to-have”, og der kan spares ti millioner, hvis ordningen fjernes fra skolerne.

– Et område i Dagtilbud og Skole, der ikke er need to have, er det projekt som trainee-uddannelsen er, det koster 10 millioner kr. om året. Selvom projektet er godt for både de studerende, eleverne og lærerne er det en ekstraordinær indsats, som i den givne situation desværre ikke er nødvendig. Det er for øvrigt det eneste sted i Danmark, man tilbyder denne ordning. Millionerne er bedre brugt på uddannede lærere, uddyber han.

Hvorfor venter man ikke til at folk selv siger op? Der sker omsætning i personale på alle skoler, en helt naturlig til- og afgang.

– Besparelserne kunne via almindelig personaleomsætning og ikke fyringer løses på en mere gelinde måde. En ansat, der siger op, koster ikke noget i opsigelsesperioden eller i godtgørelser eller eventuelle sygemeldinger. Jeg tænker, at besparelserne på alle skoler med undtagelse af Ullerup Bæk Skolen kan klares på denne måde, sagde lærer-kredsformanden, som også henviste til situationen for ti år siden, hvor 13 lærere blev fyret som følge af den nye skolestruktur. Ved slutningen af lærernes opsigelsesperiode var der ansat lige præcis 13 nye lærere, fortæller Per og fortsætter:

– I forhold til Ullerup Bæk Skolen så vil en gæld kunne afdrages over en længere årrække. Det er tidligere sket på skoleområdet f.eks. på Kirstinebergskolen og på Erritsø Fællesskole. Der er vel ingen skolemæssig fornuftig grund til, at det af ledelsens besluttede overforbrug skal spares hjem på reelt et år.

Per Breickling er uforstående for at underskuddet på 7,6 millioner i 2023, som skolen er på vej mod, skal løses straks, når det tidligere ikke nødvendigvis har været sådan.

Formanden for lærerforeningen kæmpede også med, hvorfor der kun er fyringer af lærerstab på tale.

– I den nuværende situation hvor folkeskolen skal spare, så taler vi kun om at nedlægge lærerstillinger og fyre lærere. Er det egentlig en rimelig måde at behandle en personalegruppe på? Burde besparelserne ikke ramme alle personalegruppe herunder ledelse? Spurgte han åbent medlemmerne.

Den alvorlige mine var ikke at tage fejl af, denne fredag eftermiddag til årsmøde i idrætscentret. Per Breckling afsluttede hans beretning, med hvad han selv kaldte “barsk og direkte poesi”.

Vi – de pligtopfyldende – der regeres af de uduelige, og ledes af de uvidende, har længe gjort det umulige for de utaknemmelige.

Vi har gjort så meget, med så lidt i så lang tid, at man nu forventer, at vi kan gøre alt med ingenting.