Når EU vedtager et direktiv, gælder det i Danmark, når Folketinget har implementeret det i den danske lovgivning. Når Al-Qaeda ogvennerne udsender en fatwā gælder det med det samme?

Fald på halen politik der tilsidesætter det Danske folkestyre?

Omkring 60 % af de love, der er blevet vedtaget i Folketinget erratificeringer af EU-traktater. Nu kommer en ny lov inspireret af koran afbrændinger. 

Hvad bestemmer vi danskere egentlig selv mere? Hvad er folkestyret egentlig for en størrelse, når udefrakommende lov dikterer det meste af dansk lov?

Der er plads til national indflydelse. EU’s beslutningsprocesser er komplekse, men de giver mulighed for input fra medlemslandene, nogle love er inspireret af teokrati, men det er op til Danmark at beslutte, hvordan de skal implementeres.

I juni 2021 blev der vedtaget en lov om tørklædeforbud i Danmark. Loven blev vedtaget med et flertal på 75 stemmer mod 30 stemmer iFolketinget. Det er vigtigt at bemærke, at loven ikke nævner Koranen eller Islam specifikt.

Folkestyret er ikke kun hvor lovene kommer fra, men også om, hvordan de bliver implementeret og hvordan borgerne inddrages i processen. EU-lovgivning har en betydelig indflydelse på dansk lovgivning. Er Danske embedsmænd og politiker stærke nok til at simplificere tingene og sortere?

Det er folket, der vælger de personer, der skal repræsentere dem i Folketinget og kommunalbestyrelserne, men er folkestyret forsat er en styreform, hvor magten udgår fra folket? Uanset er folkestyret stadig er en vigtig størrelse i Danmark hvis de rigtige Liberalepolitikker vælges.

En lov om Koran afbrænding og andre religiøse hændelser er unødvendig. Provokatørerne søger om tilladelse til deres gerninger,politiet giver dem det? Sågar hvor det kan provokere?

Det er i lovgivningen forbudt at forstyrre den offentlige ro og orden, ingen særlovgivning er nødvendig, Ordensbekendtgørelse og straffelovens kap. 15 hvor politiet har beføjelse til at meddele de påbud, der er nødvendige for at forebygge forstyrrelser af den offentlige orden, burde være rigeligt.

Politiker med mod og et politi med kendskab til lovgivningen efterlyses.

Poul Rand, Lokalformand, Liberal Alliance i Fredericia.