Danmarks BNP oplever let fremgang, mens EU stagnerer og USA vokser. Det viser nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Danmark har set en lille, men betydelig fremgang i BNP i 2. kvartal 2023, ifølge de nyeste data fra Danmarks Statistik. På trods af udfordringerne, der stadig stammer fra COVID-19, er denne stigning særligt bemærkelsesværdig i lyset af økonomisk stilstand i EU-landene.

BNP-indikatoren for 2. kvartal 2023 peger på en vækst på 0,2 pct. i det sæsonkorrigerede reale BNP. Denne stigning er primært drevet af medicinalindustrien og den offentlige sektor. På den anden side har sektorer som søtransport, forsyningsvirksomhed og handel trukket BNP-væksten ned.

I mellemtiden fortsætter beskæftigelsesindikatoren med at vise positive tegn. Med en stigning på 0,3 pct. i 2. kvartal, er Danmark vidne til en historisk uafbrudt fremgang på arbejdsmarkedet over de sidste to år.

Men mens Danmark har oplevet let vækst, står EU som helhed stille. Med en samlet BNP-vækst på 0,0 pct. i 2. kvartal, kontrasterer den europæiske union kraftigt med USA, som har set en sund BNP-vækst på 0,6 pct. Internt i EU er der også store variationer. Nord for Danmark oplevede Litauen en bemærkelsesværdig stigning på 2,8 pct., mens nabolandet Sverige så et fald på 1,5 pct. Spanien og Italien viser blandet performance, med henholdsvis en positiv vækst på 0,4 pct. og en tilbagegang på 0,3 pct. Imidlertid har Irland haft den mest markante forandring, med en stigning på 3,3 pct., som fulgte efter et fald på næsten samme niveau i 1. kvartal.

Mens mange af disse tal kan være hjælpsomme for nuværende, er det vigtigt at bemærke, at der er en vis usikkerhed ved opgørelsen af BNP-indikatoren, som forventes at være omkring ± 0,5 procentpoint. Dette skyldes både den anvendte metode samt de nuværende forhold med hensyn til dataindsamling.

Endelig bør det nævnes, at den nuværende usikkerhed vedrørende sæsonkorrektion som følge af COVID-19-pandemien kan have indflydelse på de oplyste tal. Med det i mente kan de endelige tal for både Danmark og andre EU-lande ændres, når Eurostat offentliggør opdaterede tal den 16. august kl. 11.

Med uforudsigeligheder og skiftende økonomiske klimaer på den globale scene, vil de kommende kvartaler uden tvivl bringe flere udviklinger. For nuværende er den danske økonomi stabil, men fortsat opmærksomhed på sektorielle bidrag og globale tendenser vil være afgørende for at forstå landets fremtidige økonomiske bevægelser.