Der bor fire gange så mange mennesker i Odense som i Fredericia. Alligevel har de to kommuner de samme udgifter til vikarer. Enhedslisten i Fredericia er klar til at spare på vikarområdet, men ikke så massivt, som det blev vedtaget. Nu frygter byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz, at de ældre borgere betaler en stor pris.

Medlem af Fredericia byråd fra Enhedslisten, Cecilie Roed Schultz er enig med resten af Senior- og socialudvalget om, at vikarforbruget i Fredericia Kommune er alt for højt.

– Jeg tror, at det er svært at forsvare, at vi har så højt et vikarforbrug. Det er vi enige om i hele Social- og seniorudvalget; at det er problematisk, at vi bruger så mange penge på vikarer. For mig at se er det primært problematisk, fordi vi ikke får en ligeså god kvalitet for pengene, blandt andet fordi, vi kun får halvt så mange timer for pengene som, hvis timerne blev brugt på fastansatte, lyder det fra Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten. Hun uddyber:

– Derudover har vikarerne ikke den samme viden til borgere og lokationerne, som de arbejder med og på. De er der ikke dagligt. Det betyder noget, fordi det er relationsarbejde, man kan laver i hjemmeplejen. Der er ting, man ikke kan løse lige så godt, når man er ny et sted. Jeg ville meget hellere bruge pengene på fastansatte. Det skal der ikke være tvivl om.

Mange ældre beretter da også om, at de bruger tid på at forklare banale ting, som hvor noget er placeret. Den tid kunne være brugt bedre. Det erkender Enhedenslistens byrådsmedlem, Roed Schultz.

– Der er her, hvor kæden hopper af for mig. Jeg er helt enig i, at der er et problem. Vi bruger for mange penge på vikarer. Vi havde egentligt også debatten under budgetforhandlingerne, da der var lagt op til at bespare 10 millioner kroner på vikarkontoen. Der foreslog Enhedslisten, at vi faktisk sparede 20 millioner, men også brugte 10 millioner kroner på at fastansætte flere i plejen. Det ville give den samme besparelse som 10 millioner, men for 10 millioner kroner nyansatte kunne man faktisk dække ligeså mange timer, som de 20 millioner kroner, man besparer. Det vil give en højere kvalitet, fordi fastansatte netop ikke skal spørge, hvor noget ligger, og hvor man skal gå hen.

Uforsvarlige besparelser

Cecilie Roed Schultz vil dog ikke gå med flertallet i udvalget. Konsekvenserne er simpelthen for voldsomme.

– Det var en måde at sikre, at vi ikke forringede niveauet samtidig med, at vi fandt en stor besparelse. Budgettet på socialområdet skrider, og der er ikke flere penge at hente i besparelser her. Det er jeg enig med forvaltningen i. Forvaltningen peger derfor på, at man skal finde nogle af de midler, man går over budgettet med, heraf 10 millioner kroner, ved at lave en meget hård opbremsning i brugen af vikarer, forklarer Roed Schultz og uddyber:

– Når man skal finde 10 millioner kroner på de tre måneder, vi har tilbage af året, så bliver det meget voldsomt. Da jeg foreslog, at vi sparede 20 millioner kroner, og ansatte for 10 millioner i budget 2024, fik jeg at vide, at det var urealistisk at gøre på vikarer på et år. Men omregner vi tre måneder til et helt år, ville det jo svare til det flertallet i udvalget nu har besluttet.

Hun frygter samtidig, at det virkelig vil kunne mærkes hos de ældste borgere i Fredericia, når besparelser bliver realiseret. Det er uforsvarligt, siger hun.

– Det svarer til at bespare 40 millioner kroner på et helt år, her 10 millioner kroner på tre måneder, hvilket jeg synes er uforsvarligt, når jeg får at vide i en budgetforhandling, at det er urealistisk at spare det halve af det beløb, så kan jeg ikke med ro i maven støtte et forslag om at spare så meget. Vi kan sige os selv, at det får enorme store konsekvenser ude hos de ældre. Det kan godt være, at vikarerne ikke har samme kvalitet som de fastansatte, men det er langt bedre end, at der ikke er nogen, som bliver konsekvenserne af disse besparelser, hvor man skal finde 10 millioner kroner på kun tre måneder. Der kommer langt færre besøg hjemme hos de ældre, og på plejehjemmene kommer de ansatte til at løbe meget hurtigere. Der vil være opgaver, som man bliver nødt til at springe over. Der er rengøring, der bliver skubbet. Der bliver bade, der bliver skubbet og en hel række af forskellige typer opgaver, der ikke er akutte; dem kommer man til at skubbe og aflyse. Det er vi bevidste om i udvalget, og når vi får at vide, at konsekvenserne er så voldsomme, så kan jeg ikke støtte det, siger Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten.

Derfor forslog Enhedslisten en alternativ besparelse på niveau med det, man vedtog til budget 2024.

– Vi blev enige om at bespare 10 millioner kroner, vi fik føjet ind, at man skulle forsøge at fastansatte flere medarbejdere i stedet for at bruge penge på vikarkontoen, men udvalget vedtog en 10 millioner kroners besparelse på tre måneder. Vi forslog derfor aktuelt, at man lavede en 2,5 million kroners besparelse, så man gik i gang med den besparelse, der er vedtaget fra 1. januar 2024 den 1. oktober 2023 i stedet, siger Cecilie Roed Schultz.

– Vi mødte opbakning fra Dansk Folkeparti, der stemte for vores ændringsforslag, men det gjorde de øvrige i udvalget fra Venstre, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti ikke. De ville hellere tage den store besparelse, og det er til trods for, at vi ikke kommer i mål med at finde alle de penge, som udvalget går over budget, uanset, hvad vi gør, fordi forvaltningen kunne ikke finde så store besparelser. Som kommune ser vi ud til at ramme, hvor vi skal økonomisk i forhold til, hvad vi må bruge på service. Der er nogle områder, hvor vi bruger lidt mere og andre områder lidt mindre, så samlet set er kommunen i balance, hvor jeg synes, at det er voldsomt at skulle finde så mange penge, når vi er på vej ind i en influenzasæson, vejret er slået om og mange bliver syge. Vi nærmer os også en jule- og nytårsferie, hvor mange gerne vil have nogle fridage, afvikle ferier, og der kalder man normalt flere vikarer ind end resten af året, og når der så ikke er flere penge til vikarer, så bliver jeg meget bekymret for, hvad man kigger ind i, fortsætter Cecilie Roed Schultz.

I sidste ende er det småpenge, når man ser på Fredericias samlede økonomi, hvorfor Cecilie Roed Schultz mener, at man skal presse de tal, og i øvrigt vente på et større økonomisk overblik.

– Jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved om, man skal finde de penge. For det første har hele udvalget accepteret, at man ikke kan finde den besparelse, vi faktisk skal. Jeg vil også sige, at udvalgets området arbejder med en milliard kroner. Om vi går nogle millioner over eller under, for den sags skyld, er at ramme præcist på et område, der er svært at styre, fordi det handler om mennesker. Bliver nogle syge, både ansatte og ældre, er der indlæggelser, så rykker tallene sig. Det er svært at detailstyre. Vi forventer, at lederne på plejehjemme kan styre økonomien, men at gå et par millioner over, er ikke at ramme helt ved siden af, når vi står med en millard. Vi behøver heller ikke som kommune at finde de penge et andet sted, fordi vi er i balance. Vi kommer til at lande året nogenlunde, mener byrådsmedlemmet fra Enhedslisten.

Det er ikke det eneste område, hvor økonomien er presset, også på børneområdet har Cecilie Roed Schultz set tallene vokse over det vedtagne budget. Det bekymrer hende.

– Jeg er også i høj grad bekymret for udviklingen på børneområdet, fordi der fortsætter udviklingen, vi har set tidligere på året, men vi er nødt til at erkende at skulle vi hente de penge, så bliver konsekvenserne så store, at vi i Enhedslisten ikke kan leve med det, fordi vi har så kort tid til at hente pengene. Det giver nogle store konsekvenser. Det havde været anderledes, hvis vi havde haft et helt år. Vi har mange gange i løbet af året på de store velfærdsområder været igennem gentagende sparerytmer. Vi har forsøgt at rette i. Vi er nødt til at sige, at nu kan vi ikke nå meget mere i år. Det ændringsforslag jeg forslog vil give samlet 4,5 millioner til besparelser, og ja så er vi ni millioner kroner over budget, men jeg kunne tillade mig selv at være i det. Skulle kommunens samlede budget så gå et par millioner kroner over det, vi må bruge for staten, så må vi sige til dem, at det var godt, at vi kunne lande budgettet, og vi har ikke ramt helt ved siden af. Vi har fire milliarder at bruge af i Fredericia Kommune, og et par millioner over eller under er at ramme plet, siger hun.

Cecilie Roed Schultz er klar til at bruge de midler, der ligger i kommunekassen, også selvom det fører til sanktioner fra staten.

– Vi kan blive ramt af økonomiske sanktioner, hvis kommunerne bruger flere penge end det man må for staten og regeringen, så må vi tage den sanktion, hvis vi er gået få millioner over, så er straffen også det mindre, og den tager jeg hellere, når vi har en halv milliard kroner liggende i kommunekassen, som vi alligevel ikke må bruge. Vi skal tage noget derfra, betale en bøde. Hellere det end, at ældre ikke får den service, de skal have, fortæller hun og slutter:

– Jeg tror dog ikke, at vi får en bøde. Jeg tror ikke, at kommunerne til sammen kommer til at gå over. Der bliver ikke en økonomisk sanktion. Jeg tror, at vi kommer til at lande nogenlunde, det er de nyeste skøn. Jeg synes, at det er værd at have ro i maven, få tredje budgetopfølgning i økonomiudvalget og se, hvor vi er reelt, før vi begynder at lave så drastiske besparelser.