Byrgesen: Skær ned på de dyre kommunale medarbejdere

0

Budget 2024 var et sparebudget, men står det til Karsten Byrgesen og Nye Borgerlige kunne man have sparet endnu mere, men på andre områder: De kommunale ansatte. For mange får en for stor løn og for mange fodrer hinanden med interne opgaver, mener byrådsmedlemmet.

Karsten Byrgesen var igen med i budgettet, da 19 ud af 21 byrådsmedlemmer stemte for. Nu skal besparelserne udmøntes, men set med Karsten Byrgesens øjne er det kernevelfærden, der skal være i fokus nu.

– Socialt ansvarlig har utrolig mange vinkler, spørgsmålet er hvem man er social ansvarlig overfor. Jeg tror, at hvis du spørger et bredt udsnit af befolkningen, så har man vidt forskellige forestillinger om, hvad socialt ansvarlig er.

Karsten Byrgesen og Nye Borgerlige tolker social ansvarlighed i forbindelse med budget 2024 som at holde fast i kernevelfærden, og her mener Karsten Byrgesen ikke til alle.

– Kernevelfærden er ikke at give bredt ud til en masse, der kan kalde sig udsatte. Det er derimod at finde målrettede grupper, vi skal hjælpe. Det er særligt de ældre og de syge.

– Der er områder, hvor vi har skåret alt for lidt. Vi har en kommune på 52.000 borgere og hertil en kommunal arbejdsstyrke på over 4.500 personer. Rigtig mange af dem tjener en gigantisk høj løn, og de fodrer hinanden med opgaver. Det cirkus skal skæres ned. Det skal skæres meget ned, siger Karsten Byrgensen.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

– Det andet området, hvor der er rigtig mange penge at spare er på fråds. Kommunen har regnet på det, der er 160 milloner kroner, der betales til offentlig fråds. Folk, der nyder godt at social omsorg, folk der kan arbejde, men ikke vil arbejde, men er villige til at tage penge. Dem går der mange af i Fredericia, dem skal vi haserne på, fortsætter Byrgesen.

Dårlige politiske instrukser skyld i dårligt Jobcenter

– Vi har et jobcenter, der ikke fungerer. Jeg vil ikke være unfair overfor medarbejderne på Jobcentret – for på mange områder fungerer det, men den instruks de har fået politisk gennem mange år har været uanvendelig. Den har gjort det, at mennesker med en skade er blevet kede af det, mere syge og er blevet presset, siger Karsten Byrgesen.

– Vi har en meget stor gruppe mennesker, særligt folk med anden etnisk herkomst, som kan lave noget, men som ikke laver noget, enten af etniske eller religiøse årsager, men de vil gerne have vores penge, og det er der, vi skal sætte ind, mener Karsten Byrgesen.

Nye Borgerlige har i forbindelse med årets budgetforlig fået indført iværksættelsen af en analyse af området.

– Analysen skal identificere, hvorledes vi kan få de 160 millioner kroner hjem. Jeg har bedt om en præcis analyse, så vi kan anvende det administrativt, det som analysen peger på, så den enkelte medarbejder præcis ved, hvilken kurs de skal sætte over for alle dem, der er for dovne til at lave noget, men friske nok til at modtage ydelserne, siger han.

Han erkender samtidig, at det kan være svært at forstå, hvorfor budgetterne ikke holder, men mener ikke, at der er behov for andet end at se på, hvor mange penge man brugte sidste år, og sammenligne, se tendenserne og hermed lægge budgetterne. Der er ikke behov for at lægge store ekstra beløb til side, slår han fast og nævner nogle af de områder, hvor han mener, at de 20 byrådskolleger, der stemte for en ny vision tager fejl.

– Vi skal sørge for at målrette vores ydelser i den retning, vi vil. 20 ud af 21 byrådsmedlemmerne stemte for, at vi skal være børnefamiliernes førstevalg, vi har bare de facto ingen tilflytning til Fredericia. Hvis det er skolerne, hvor der mangler 500 millioner kroner for at gøre dem acceptable eller hvis vi skal være grønne i verdensklasse, så betyder det at etablere en kæmpe stor brintterminal på kanten af et villakvarter i Taulov. Fredericia skal også have oplevelser hver dag i gågaden, men her siger vi nej, det skal Fredericias borgere ikke betale for.

Karsten Byrgesen mener i stedet, at man skal koncentrere sig om at yde en ordentligt kernevelfærd, og så må de borgere, der ønsker unikke oplevelser rejse derhen, hvor de findes.

– Vi har lavet et alternativt visionsforslag, der indeholder noget så banalt som mennesker, imens de 20 ud af 21 byrådsmedlemmer fokuserer på noget, så fokuserer jeg på mennesker og nogen. Jeg vil have mennesket i centrum. Vi skal gøre Fredericia til et godt sted at blive gammel, til et godt sted at være barn, ung og uddannelsessøgende, siger Byrgesen og tilføjer:

Han mener også, at det er en floskel, når man taler om sårbare hele tiden. Det er for Byrgesen et bredt begreb, der ikke kan bruges til noget.

– Vi er da nødt til at se på, hvem vi vil hjælpe, og det anviser byrådets vision ikke. De vil ikke noget for borgerne. Det vil vi. Vi har også et punkt om at halvere antallet af brugere i rusmiddelcentret, at vi ikke skal plastre byen til med solcelleanlæg og vindmøller og vi ikke skal invitere et brintfirma ind. Ingen i firmaet kan svare på, hvor pengene er, eller hvor de bliver af. Det eneste jeg kan se er 400 lastbiler, der skal køre i Taulov. Grøn i verdensklasse er derfor noget pjank, siger Karsten Byrgesen.

Fuphøringer duer ikke

Han ønsker, at borgerne i Taulov bliver hørt. Selvom der er høringer nu, mener han ikke, at det er nok. Det er fuphøringer.

– Det er fuphøringer. Det er fup, når vi laver høringer til borgerne. Det er ligegyldige høringer. Jeg sidder selv i udvalg, hvor vi taler om høringer. Her spørges der om borgerne kan pege på om, der er overtrådt lovparagraffer og er der det, kan man ændre loven eller planen, men er borgerne utrygge eller usikre på emner, som eksempelvis en brintfabrik, som nabo, det er der ingen, der hører på, mener Byrgesen.

Han mener derfor, at man skal lave høringerne inden beslutningerne er taget kontra i dag, hvor beslutningerne er taget, og så kommer høringerne. Han mener, at de kommer for sent.

– Som politiker har jeg ingen indflydelse på brintcentralen i Taulov. Her præsenteres man for den eneste mulighed, der er. Det er ikke godt nok, derfor siger jeg også, hvad jeg mener. Jeg er valgt ind af borgerne for borgerne. Jeg får skæld ud for at sige min mening. Jeg er mere borger, fredericianer end jeg er politiker, og jeg elsker min by, og jeg gør, hvad jeg tror på tjener borgernes tarv, slutter Nye Borgerliges byrådsmedlem Karsten Byrgesen.