Løsgænger i Fredericia Byråd, Karsten Byrgesen, stiller sig undrende overfor Det Konservatives initiativsforslag omkring chikane imod medarbejdere og politikere i Fredericia Kommune.

Overordnet set er det et forslag, som Byrgesen godt kan se fornuften i.

– Det er et forslag, der handler om chikane mod politikere og ansatte i kommunen, det er en god idé, at der ligger en procedure for at håndtere det, hvis man bliver udsat for chikane, siger Byrgesen.

Han har dog et undrende spørgsmål, men slår fast, at han er for ideen:

– Jeg er for, men baggrunden undrer mig en del. Det er kun en måned siden, at vi havde en sag oppe af tilsvarende karakter, det handlede om en ny medarbejderpolitik. Jeg var gået grundigt igennem sagen, dog der var flere ting udeladt i den aftale, man lavede. Der manglede noget om etik og adfærd. Den mangler også områder som stress, hvor man ikke har noget om det og hvordan man kan hjælpe dem med at komme tilbage, og så handler det om mobning. Disse elementer var ikke med.

– Det efterlyste jeg. De skal med, men det blev afvist af samtlige partier. Jeg stemte imod og anbefalede, at det gik tilbage til udvalgsarbejdet, så man kunne få rettet det til. Det Konservative efterspørger præcis de ting, jeg efterlyste. Jeg tænker på, hvad der har ændret sig, og hvorfor Konservative bringer det frem nu. At medarbejdere, siger Byrgesen.

Initiativretsforslaget blev, på trods af Byrgesens undrende over timingen, vedtaget.

Se hele interviewet med Byrgesen her: