Der har været borgermøde i Taulov, hvor H2 Energy efter planen skal ligge. Borgerne er bekymrede, og det samme er byrådsmedlem Karsten Byrgesen.

Mange interesserede borgere var til stede til mødet, inklusiv Karsten Byrgesen.

– Vi talte om, at den bekymrede kat er kommet ud af sengen, når H2 Energy vil slå sig ned med en central i Taulov, siger Karsten Byrgesen, der generelt ikke er tilhænger af brint:

– Grunden er man ud fra et miljøhensyn kigger på produktionen af brint er den værste tænkelige form man kan lave energi, da man taber 60 % og tabet retfærdiggøres ved billig overskudsel, der er ikke noget billigt, så brint er ikke en god måde, da der er så store tab forbundet med det.

Stemningen til mødet var ikke positiv. De fremmødte forlangte svar på deres spørgsmål til forvaltningen. De ville have svar på alt fra trafikale spørgsmål til selve brintdelen med risikoen.

– Der var stor sketpisk – borgerne var nervøse og det var risikofaktoren, og svaret de fik af kommunale embedsmænd var tallene om risikozone var hemmelige, og det var benzin på bålet. Hvis der var skeptisk om det, så bygede den sig op. Støjen hænger sammen med tilgang af 200 lastbiler for at hente brint, det er 400 kørsler til og fra, og omregnet betyder det, at der kommer en lastbil hvert 216. sekund med brint ombord, og de kommer til at køre op og ned af et beboelseskvarter i Taulov. Der er et udestående og mange spørgsmål kunne og blev ikke besvaret. Der peges på mig, da jeg ikke kunne sige noget og tiden ikke var til det, og jeg sagde ikke meget, da det var min opgave at lytte. Min anbefaling var at tage et møde mere, så spørgsmålene kan besvares ordentligt og i ro og mag ude tidspres kan diskutere det en ekstra gang. Det forholder sig ikke til H2 Energy, men den kommunale håndtering med trafikforhold og risiko. Der er bekymringsret hos borgerne , siger Karsten Byrgesen.

Generelt set undrer Karsten Byrgesen sig over, at H2 Energys placering i Taulov ikke er på tale til et mere oplagt sted, hvor der i forvejen er en en brintfabrik.

– Det jeg står med er at sige ja eller nej til den endelige plan og det undrede mig at få at vide, at kommunen har bestemt virksomheden kan kigge der i Taulov. Jeg ville ønske jeg kom tidligere ind i det, da jeg ville se på muligheden, og jeg spørger hvorfor den virksomhed ikke kunne ligge ved siden af brintfabrikken Everfuel på grunden ved Raffinaderiet. Der er god plads derude, og den burde ligge der, og det er fint med at komme til og fra. Det undrer mig, at der skabes en rørforbindelser til milliarder af kroner, og den rørledning har vi viden om hvis man køber grund i Taulov så ligger Energinet en rørledning i virksomheden derude, det er der ingen information om. Jeg stiller spørgsmål i forventning om at få svar, og får jeg ikke svar, bliver jeg besværlig at have med at gøre. Jeg stillede spørgsmål til udbygningen af havnen, og de kom aldrig nogensinde med mange af svarenen, og det er det samme her, da det skal gå så hurtigt som muligt i stedet for at få begge ender med, vi står i en høringsproces, hvor borgene kan give høringssvar, men de er nødt til at få de grundlæggende svar, og noget hænger stadig i luften og spørgsmålene de vil have svar på, skal de have, slår Karsten Byrgesen fast.

Han hæfter sig slutteligt ved, at H2 Energy opføres i et boligkvarter, hvor det kan komme til at give store gener.

– Man skal ikke bremse, men skal jeg godkende plan skal samtlige fakta på bordet. Hvad er konsekvensen? Konsekvensen vil være at man er tæt på beboelseskvarter at hestille 121 containere der indeholder op til 180 kg brint og op til til et tryk på 5-700 bar. Det må have en konsekvens, og en risiko og der er bygget en riskovold mod syd, men hvad med nord, øst og vest, hvorfor er der ingen vold der? Der er så mange spørgsmål, der rejser sig, som jeg vil have svar på, men det har jeg ikke haft mulighed for at få svar på. Vi skal have leveret de informationer, og de ved hvad det er og så kommer der det trafikalle med smalle veje og lastvogne, det er bekymringer vi skal tage alvorligt og italesætte, slutter Byrgesen.