Mandag vedtog Randers Byråd enstemmigt at politianmelde virksomheden Nordic Waste for den eskalerende miljøkrise ved Ølst. Mødet, det første siden december, var præget af intense diskussioner, men endte med enighed om at adressere krisen med alvor.

Byrådet besluttede at sende regningen for det omfattende og kostbare oprydningsarbejde til det konkursramte Nordic Waste og dets forsikringsselskab. Dette skridt blev taget i lyset af den truende miljøkatastrofe og som en støtte til de berørte borgere i Ølst.

Et forslag om at iværksætte en uvildig undersøgelse for at afdække omfanget af Nordic Wastes overtrædelser blev afvist med 21 mod 9 stemmer. Borgmester Torben Hansen (S) og andre byrådsmedlemmer understregede, at fokus nu skal være på oprydningsarbejdet og afværgelsen af yderligere miljøskade, mens det overlades til politiet at håndtere juridiske aspekter.

Byrådet meddelte, at en politisk styregruppe vil blive dannet for at følge sagen tæt. Ydermere vil kommunen holde et pressemøde for at redegøre for deres rolle i håndteringen af Nordic Waste-sagen.