I et landskab præget af økonomisk stramning og svære budgetkompromiser, er Connie Maybrith Jørgensen (SF) mere end bevidst om de udfordringer og prioriteringer, som kommunen står overfor.

– Det bliver svært den her gang, siger Jørgensen fra begyndelsen.

Hun anerkender, at det ikke vil være let at få budgettet på plads, men pointerer samtidig, at de nødvendige besparelser er altafgørende for kommunens velfærd.

– Vi er nødt til at spare. Det kan ikke undgås. Når vi laver så stort et sparekatalog, er det fordi vi skal finde nogen penge, siger Connie Maybrith Jørgensen.

Hun adresserer et problem, som flere kommuner står overfor – hvordan man skal håndtere budgetoverskridelser i løbet af budgetåret.

– Kun fire måneder inde i budgetåret, og allerede kunne vi se at, at tallene ikke stemte. Trods vores store indsats og betoningen af vigtigheden af at holde styr på budgettet, ender vi igen i en udfordrende situation. Selvfølgelig kan uforudsete ting altid påvirke et budget, men det skulle ikke være sådan her, siger Connie Maybrith Jørgensen, og udtrykker sin frustration over kommunens gentagne budgetudfordringer.

For SF og Jørgensen er det af afgørende betydning, at budgettet er gennemskueligt, og at de undgår situationer, hvor tingene hurtigt falder fra hinanden.

– Til trods for vores ihærdige indsats og SF’s klare budskab om vigtigheden af økonomisk stabilitet, står vi her igen med budgetproblemer. Det er frustrerende, siger hun.

Hvad angår SF’s egne prioriteringer i disse udfordrende forhandlinger, fremhæver hun særligt handicapområdet og børne- og skoleområdet.

– For mig står handicapsektoren, byudviklingen og især børn- og skoleområdet klart frem som prioriteter. Selvom vi insisterer på at opretholde disse områder, er vi åbne for nye metoder og løsninger til at gøre det, udtaler Connie Maybrith Jørgensen.

Hun anerkender, at der skal findes besparelser, men ser det samtidig som en mulighed for at omstrukturere og finde nye, mere effektive måder at drive de forskellige sektorer på.

– Det er på ældre- og børn- og ungeområderne, at de store omkostninger findes. Det er områder, hvor vi nødigt vil skære ned, vi skal også huske på, at ønsker vi den bedste folkeskole i verden, skal der investeres. Vi kan ikke komme udenom det. Men vi kan stadig overveje, om der er steder, hvor vi kan optimere, siger Jørgensen.

I sidste ende er hendes hovedprioritet at sikre en stabil økonomisk styring i kommunen. Hun understreger, at det er vigtigt, at budgettet er pålideligt.

– Det er overraskende, at vi støder på uventede udgifter inden for familieområdet. Vi ønsker en økonomistyring, hvor vi kan stole på vores forventninger til skoler og daginstitutioner. Over hele linjen bør vi kunne regne med, at økonomien er under kontrol. Vi skal have et solidt fundament, hvor vi har styr på hver eneste institution og dens økonomiske betydning, siger Connie Maybrith Jørgensen og fortsætter:

– Det skader vores troværdighed, hvis vi efter bare fire måneder overskrider budgettet igen. Vi skal holde os inden for rammerne..

Connie Maybrith Jørgensen og resten af byrådet i Fredericia Kommune står overfor en udfordrende tid i takt med, at budgetforhandlingerne nærmer sig. Udfordringerne bringer dog også muligheder for nytænkning og innovation, og det er med dette håb, Jørgensen går ind i forhandlingerne.