Byrådet går ind i nogle budgetforhandlinger hvor der venter nogle besparelser af dimensioner.

Mange områder i vores kommune, kommer i spil og skal stå på mål for disse besparelser, besparelser der på rigtigt mange områder vi få store konsekvenser for borgerne i Fredericia.

Desværre ser vi der står uden for og ser ind på byrådet, den ældgamle politiske tilgang til forhandlingerne, blokpolitik – symbol politik uden nogen form for nytænkning, alt i mens borgere og ansatte løber spidsrod i hverdagen for at holde styr på livet og på deres arbejde.

Man kan til tider tænke, mon byrådets partier ser eller ved hvad der sker i kommunen, ved byrådets medlemmer noget om hvad det er man byder kommunens udsatte borgere, ved byrådet hvad deres manglende målsætning har af indflydelse på de mange borgere der må kæmpe for at holde sammen på et liv der kan være fyldt med nederlag og en evig kamp for at holde næsen over vandet.

Tillad mig at sige, det virker som værende mangel på indsigt når man hellere vil tale krydstogt skibe, turisme, teater og mere i samme boldgade, frem for at tale om det der er vigtigst, nemlig at få systemet til at fungerer.

Vi ser et system hvor man i panik forsøger med nogle populistiske tiltag for at få enderne til at hænge sammen, man opfinder overskrifter for at dysse utilfredsheden hos borgerne ned og for at tiltrække sig opmærksomhed i medierne, ja man står ikke tilbage for hinanden for at love til højre og venstre.

Paragrafferne bliver mikset sammen i en og samme gryde så borgerne ikke kan følge med og ikke får den hjælp og støtte de har krav på, den manglende hjælp er med til at gøre borgerne mere syge og med til at flere og flere mister modet.

Foreninger som vores Retssikkerhed For Alle og andre lignende foreninger, der støtter og hjælper borgere med store som små udfordringer ser et billede hvor borgerne kastes rundt mellem afdelingerne, mellem flere sagsbehandlere på ganske kort tid, uden der tages hensyn til den enkelte borgers ståsted i livet.

Vi kan i vores forening Retssikkerhed For Alle godt forstå nogle borgere mister fodfæste og agere uhensigtsmæssigt, for de må se på at et byråd hellere vil tale salg af byggegrunde, tilflytning til byen, teater, krydstogts skibe, frem for at styrke jobcentrene, behandlingsstederne, styrke de ansattes vilkår og borgernes muligheder for at få den rette hjælp.

Kære byråd, hvis I forsætter med blokpolitikken, symbolpolitikken, så bliver regningen i årene frem væsentligt større og jeres arbejde væsentligt svære.

Det er tid til nytænkning, til at nedbryde de ældgamle politiske tilgange.

Jan Filbært

Formand

Retssikkerhed For Alle.