Fredericia Kommune står over for en udfordrende økonomisk situation, som blev drøftet på byrådsmødet mandag aften. Ifølge den seneste budgetopfølgning er der et presserende behov for kompenserende handlinger for at afbøde økonomiske pres på flere udvalgte områder, navnlig Børne- og Skoleudvalget samt Senior- og Socialudvalget. På serviceudgifterne beløber det samlede pres sig til 1,6 mio. kr., selv efter korrigerende tiltag og inklusiv indmeldte udfordringer.

I forsøget på at skabe balance i regnskabet søger kommunen om tillægsbevillinger og omplaceringer mellem service og øvrige udgifter på 9,3 mio. kr. Økonomien i byrådet er under pres, men med kompenserende handlinger og midler fra økonomiaftalen, når de endelige beløb kendes, forventes det, at det vil være muligt at finansiere tillægsbevillingen.

På overførselsudgifterne forventes der et pres på budgettet i størrelsesordenen 42,0 mio. kr., primært vedrørende førtids- og seniorpension. En del af merforbruget forventes kompenseret ved midtvejsregulering af statens finansiering, men der forventes ikke fuld kompensation for merforbruget.

Anlægsbudgettet har ligeledes gennemgået justeringer, herunder salg af areal i Danmark C, justering af budget for renovering af badeland samt omplacering af budgetter mellem anlægsprojekter på det brugerfinansierede område.

Efter en gennemgang af sagen af borgmester Steen Wrist blev ordet givet frit.  

Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten udtrykte dyb bekymring for familieafdelingen og for børne- og skoleområdet, som hun anser som særligt udfordret.

– Vi vidste i januar, at økonomien ville løbe hurtigt. Jeg er glad for, at Økonomiudvalget bakkede op om vores overskridelse på 17,2 mio kr. i Børne- og skoleudvalget. Vi skal kunne se folk i øjnene, og det kan vi ikke være, hvis vi udhuler det her udvalgs budget, sagde hun.

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti delte samme bekymring. Hun påpegede problemer på senior- og handicapområdet og den delikate balance med den eksisterende bufferpulje. “Jeg ser også gerne loven ændret. Vi balancerer med bufferpulje og hvad vi ellers har. Vi tager penge fra normalområdet i de pressede udvalg,” kommenterede Eilersen.

For Tommy Rachlitz Nielsen fra Det Konservative Folkeparti var situationens alvor ikke til at overse.

– Jeg kunne finde på mange ting at sige, når vi stod udenfor budgettet, men det er for en alvorlig situation at gøre det i. Vi står sammen og skal fylde hullerne og må se hvor den havner i budgetforhandlingerne. Jeg erkender, det her er en svær udfordring, konstaterede Nielsen.

Venstres Peder Tind understregede vigtigheden af ansvarlig økonomisk styring og roste forvaltningens håndtering af situationen.

– Jeg er også en del af det ansvarlige bord. Kigger man tilbage, skal vi vise tilbageholdenhed, og vi har løst problemer. Forvaltningen har løst en svær opgave, synes jeg. Vi har et ansættelsestop, der er sund fornuft, sagde Tind.

Slutteligt konstaterede Steen Wrist, at han var glad for, at alle i byrådet var klar til at tage hånd om situationen, og ville følge forvaltningens indstilling, der var som følger:

  • at godkende 2. budgetopfølgning 2023 med de beskrevne tillægsbevillinger inkl. disponering af restbudget på den centrale bufferpulje og de beskrevne omplaceringer
  • at godkende at omplaceringers virkninger tilsvarende teknisk tilrettes i det tekniske budgetoplæg 2024-2027
  • at godkende justeringer af anlægsbevillinger jf. vedlagte bilag
  • at der udmeldes øget tilbageholdenhed og fortsat arbejdes med kompenserende handlinger med henblik på overholdelse af servicerammen.