Fredericia Spildevand og Energi A/S er det kommunalt drevet spildevandsselskab. Det kommer som udspringer af det oprindelige renseanlæg, der blev opført i 1970erne og taget i brug i 1978. Men hvordan fungerer det bag maskineriet bag de lukkede døre? Driftsleder Annemarie Gotfredsen tager os med bag facaden og fortæller, hvordan hele processen fungerer.

Anlægget kunne, da det blev etableret, håndtere en kapacitet på 150.000 PE, som svarer til 150.000 personers årlige spildevandsudledning. Kapaciteten skal være så stor, fordi vi har meget industri i Fredericia Kommune, som udleder store mængder spildevand til anlægget.

I årene fra 1990 til 1993 blev anlægget udbygget til at være et mekanisk, biologisk og kemisk renseanlæg med en endnu større kapacitet svarende til 230.000 PE. I 1998 udbyggedes vanlægget igen, denne gang til en kapacitet på 420.000 PE.

I 2001 etableres et anlæg til modtagelse af sand fra renseanlæggets interne sandfang, kommunens gadeopfej samt sand fra rensestensbrønde m.m. til videre bearbejdning i form af fraktionering afvaskning og efterfølgende afvanding.

I 2001 etableres også et anlæg, hvori der foretages en termisk hydrolyse af slammet fra renseanlægget. I denne forbindelse er der anskaffet en dampkedel, der skal levere damp til hydrolyseprocessen.

Lige siden anlægget blev etableret i 1978, har spildevandsvirksomheden været kendt som et sted, hvor det kan lugte, når man kommer forbi strækningen nær Røde Banke. Man gør alt for at undgå, at der kommer lugtegener.

– De steder, hvor spildevandet er råt, renser vi luften. Vi ligger tæt på byen, og os medarbejdere skal passe på, så det er overdækket, hvor der kan forekomme lugt, og ellers lugter der slet ikke, siger Annemarie Gotfredsen.

Det er en større proces, når spildevandet rammer anlægget. Annemarie Gotfredsen kalder det dog såre simpelt flere gange under besøget hos Fredericia Spildevand og Energi A/S.

– Når spildevand kommer til anlægget, indeholder det kun det, som din egen fantasi sætter begrænsning for. Vi fjerner cigaretskodder, wc-papirrester og lignende. Det skal vi også have ud. Fedt og olie kan der også være i spildevandet. Det skal videre til omsætning, og når det er ude, er det biologisk rensning. De bakterier er mikroskopiske organismer, der findes i Lillebælt og i jorden, og vi har dem i tankene, så vi kan håndtere spildevandet. Vi skal tilbageholde bakterierne, så man laver ny rensning, og vi skal også have dem ud. Dem laver vi biogas af. Til slut, inden vi fuldender processen, skal vi have bakterierne minimeret. Derefter centrifugeres det. Det, der bliver tilbage, er det afvandede slam, og så bruger landmændene det, så de skal købe mindre kunstgødning, siger Gotfredsen.

I dag er det oppe i tiden med at bruge så lidt energi som muligt, men det er ikke muligt længere at være energineutral for spildevandsvirksomheden.

– Med den biogasproduktion vi har, producerer vi 30-40 procent til eget forbrug. Førhen var vi tæt på at være energineutrale, men på grund af en af vores industrier, der har hjemtaget biogassen til deres spildevand, mistede vi den, så vi er længere fra at være energineutrale nu, siger Annemarie Gotfredsen.

Annemarie Gotfredsen Driftsleder Fredericia Spildevand, Foto: AVISEN

Driftschefen slår fast, at man ikke skal frygte spildevandet, når man hopper i bølgen blå i Lillebælt, som er god i den henseende med den stærke strømme.

– Vores spildevand, når det er renset og løber i Lillebælt, løber det 600 meter ud og fortyndes. Med den stærke strøm er det lynhurtigt blandet op, fortæller Gotfredsen.

Baggrunden for, at Fredericia Spildevand og Energi A/S er skilt ud af Fredericia Kommune, som ejer virksomheden, er for at man kan adskille pengene, der kommer ind i firmaet.

– Vi er 100 procent kommunalt ejet, men er skilt ud i et andet selskab, da borgerne betaler for deres vandafledning, og det gør industrierne også. Industriens spildevand kan godt være kraftigere, og det betaler de ekstra for, og de har også større mængder og får derfor rabat, siger Annemarie Gotfredsen.

Hun ser frem til at gå på arbejde hver dag, og hun fornemmer det samme blandt kollegaerne, der har et klart mål: At gøre en forskel for miljøet.

– Det spændende er, at vi renser det og bruger de fraktioner, vi ellers skal skille os af med, i et andet kredsløb og gør en forskel for miljøet. Vi værner om det og sikrer en god vandkvalitet. Vi har en virksomhed, der kigger på klima, vand, miljø, hygiejne og alt, ja, hele paletten, siger Annemarie Gotfredsen.

Tilbage i 2009 blev selskabet i dens nuværende form stiftet på en generalforsamling, og fik navnet Fredericia Spildevand og Energi A/S. I dag beskæftiger den kommunaltejede virksomhed omkring 45 ansatte, der inkluderer alt fra dem, som er med i renseprocessen, til administration og IT-afdelingen.