Læserbrev af Tommy Rachlitz Nielsen, gruppeformand og Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti, Fredericia

Når medarbejdere og politikere ved Fredericia Kommune udsættes for chikane eller det der er værre, risikerer de alt for ofte at blive overladt til dem selv. Det vil Konservative have gjort op med nu.

Forestil dig at du bliver udsat for chikane i forbindelse med dit arbejde og forestil dig så, at din arbejdsplads fortæller dig at det kan de ikke gøre noget ved.

Det kan være realiteten når man passer sit hverv i Fredericia Kommune, uanset om man er medarbejder eller politiker. Sådan skal det selvfølgelig ikke være.

Vi skal sikre en ordentlig tone og adfærd uanset om man taler med medarbejdere, borgere eller politikere og uanset om dette foregår ansigt til ansigt, i telefon, på mail eller over sociale medier.

Chikane, trusler og vold er desværre et stigende problem i vores samfund og det oplever både medarbejdere og politikere ved kommunen også.

Uanset om man passer sit arbejde som lærer, hjemmehjælper, leder eller noget helt andet eller man passer sit hverv som politiker, så skal man kunne gøre det med en vished om at hvis man bliver udsat for chikane, trusler, injurier, bagvaskelse, hærværk eller vold mv., så har kommunen en plan for hvordan der tages hånd om medarbejderen, og en plan for hvordan sagen skal forfølges.

Vi har desværre erfaret, at på trods af gode intentioner, har vi ikke planer der er fuldt dækkende for dette, og derfor fremsætter Den Konservative Byrådsgruppe i Fredericia forslag om at der skal indføres procedurer for at tage hånd om medarbejderen og for at føre sagen videre, også hvis det skal være hos politiet eller i retssystemet.

Forslaget indstiller at økonomi- og erhvervsudvalget tager det politiske ansvar og pålægger forvaltningen at udarbejde et oplæg til procedurer for støtte og hjælp når en medarbejder eller politiker ved kommunen udsættes for chikane, trusler, injurier, bagvaskelse, vold, hærværk mv. Forslaget skal også indeholde retningslinjer for, hvornår kommunen skal yde juridisk bistand, advokat bistand eller politianmelde.

Med dette forslag vil vi også sende et signal om at chikane, trusler, vold, hærværk, injurier og bagvaskelse mv. er fuldstændig uacceptabelt.