Alkohol øger risikoen for kræft, herunder brystkræft. Men det ved 90 pct. af danskerne ikke. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, hvor kun én ud af ti kender til sammenhængen mellem alkohol og brystkræft. Hele 75 pct. af danskerne kender ikke til sammenhængen mellem alkohol og kræft generelt.

Det er bekymrende tal, eftersom alkohol er medvirkende årsag til ca. 370 tilfælde af brystkræft i Danmark hvert år. Det svarer til ca. syv pct. af alle brystkræfttilfælde.

– Når man drikker alkohol, øger man sit østrogenniveau. Østrogen er det hormon, som er med til at øge væksten og celledelingen i brystvævet. Vi ved at jo flere celledelinger, jo større risiko for at få kræft, forklarer professor Anne Tjønneland, forskningsleder i Kræftens Bekæmpelse.

Risikoen for brystkræft stiger allerede ved et alkoholforbrug på ca. én genstand om dagen. Jo mere alkohol man drikker, des større er risikoen. Anne Tjønneland understreger, at årsagerne til brystkræft er komplekse, og sygdommen opstår i et samspil mellem gener og miljøfaktorer, herunder livsstil såsom alkoholforbrug. Man vil derfor ikke hos den enkelte kvinde kunne afgøre, om hun kunne have undgået at få brystkræft, hvis hun havde drukket mindre alkohol.

Danskerne efterlyser oplysning.

Det er vigtigt at oplyse danskerne om de mulige konsekvenser af alkohol, så man kan træffe valg om sit alkoholforbrug på et oplyst grundlag, mener Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

– Alkohol øger risikoen for mindst syv kræftformer. Hvis man holder sig til Sundhedsstyrelsens anbefaling om højst at drikke 10 genstande om ugen, har man en lav risiko for at få kræft på grund af alkohol. Det er vigtigt, at vi får gjort danskerne opmærksomme på den risiko og får ændret den danske alkoholkultur, siger han.

Men heldigvis er danskerne også klar til at høre mere om de mulige risici ved alkohol. 71 pct. af danskerne mener nemlig, at der er behov for oplysning om, at alkohol øger risikoen for kræft.