Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 13. august 2023 kl. 00.15 underretning fra Fyns Politi om en episode kort forinden, hvor en 43-årig mand i forbindelse med en politiforretning i området omkring Middelfart blev ramt af skud fra politiet.

Den pågældende er udenfor livsfare.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg. Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.