Årsregnskabet for 2022 afslører fortsat en nedadgående tendens for 365discount, efterfølgeren til Fakta-kæden. Den betydelige nettoindtægt på -651 millioner kroner markerer et “meget utilfredsstillende” resultat ifølge virksomhedens ledelse.

Trods en ansigtsløftning, hvor det gamle Fakta-logo er erstattet med en mere moderne grøn version, ser bundlinjen stadig rød ud. Dette er tydeligt i årsregnskabet for 2022, hvor Fakta A/S, som for nylig har ændret navn til 365discount A/S, rapporterer et betydeligt underskud.

På trods af en stigning i nettoomsætningen til 8,356 milliarder kroner, har virksomheden ikke formået at vende underskuddet til overskud. Høj inflation og stigende energipriser har drevet kunderne mod discountbutikker, men disse forhold har ikke formået at løfte 365discounts indtjening tilstrækkeligt.

Ledelsen peger på en række udfordringer, der har haft indflydelse på indtjeningen. Disse inkluderer ændret kundeopførsel, øgede indkøbspriser fra leverandører og et hårdt konkurrencedygtigt marked.

Økonomiske spøgelser fra Fakta-kæden er også stadig synlige i regnskabet. Afslutningen af Fakta-kæden og etableringen af 250 nye 365discount-butikker i 2022 har medført betydelige udgifter.

Ledelsen er dog optimistisk omkring fremtiden. Forventningerne til 2023 er at se en forbedring i de finansielle resultater, selvom de forventer et negativt driftsresultat på mellem 500 og 600 millioner kroner. Dette anses som et realistisk udsigter, givet de udfordringer 365discount står over for i det nuværende marked.