Karsten Byrgesen har været alene i budgetforhandlingerne, men føler sig alligevel hørt. Byrådets eneste løsgænger har hverken parti eller gruppe bag sig, men han fortæller efter et bredt budgetforlig, at han føler sig hørt på mange områder.

“Det er et forlig der kommer borgerne til gode på mange måder. Det har været mig meget magtpåliggende gennem hele forløbet at tage hånd om de borgere der er mest udsatte. Og der er jeg blevet hørt i alle de punkter jeg har været med. For mig har det været en god proces. Vi er kommet i mål, og har fået lavet et godt budgetforlig”, fortalte Karsten Byrgesen til Fredericia AVISEN umiddelbart efter budgetforliget blev underskrevet.

“Jeg føler mig forpligtet af, at jeg havde et godt valg ved kommunalvalget i 2017. Alle de mennesker der gav mig en personlig stemme har haft en forventning om, at jeg går ned og arbejder for dem. Det har jeg gjort. Der skal to til samarbejde, den ene er mig og den anden er Borgmesteren. Jeg synes han har behandlet mig som et politisk parti, jeg har været med på lige fod med alle. Så stor tilfredshed herfra”, fortsatte Byrgesen.

De ønsker vi har set fra dig har været af lidt mindre karakter, ikke verdens største beløb. Hvorfor det?

“Det er nok i en erkendelse af, at jeg står én. Det vil altså sige, at hvis jeg puster mig op og kommer med noget meget ambitiøst, som jeg heller ikke selv tror jeg kan få igennem, så ville jeg nærmere blive til nar end at være den politikere jeg gerne vil regnes for at være”, svarede Byrgesen og fortsatte:

“Jeg har taget det med som jeg har fundet realistisk, men jeg har også formået at stikke kniven ind og stille nogle skarpe spørgsmål de steder jeg har fundet behov for det”.

Hvad betyder det at få et politisk udvalg, der skal beskæftige sig med veteranpolitik?

“Det er en utroligt svært opgave, der er meget kompleks. Det her det er mennesker, der langt hen ad vejen ikke ønsker at se samfundet mere. De vil være alene, de vil ikke alt det postyr. De der er hårdest ramt formår ikke at koncentrere sig om andet end sig selv”, svarede Karsten Byrgesen.

Du kan se hele interviewet med Karsten Byrgesen øverst i denne artikel.