Bjerggeden & Byrotten, Lau Bilde Nielsen

Louis Lindholm
Jens Chor, Fynske Bank

Debatten om Det Ønskede Samfund

Første debataften i år om Det ønskede Samfund kredsede om, hvad det egentligt er, vi vil med samfundsdebatten? Hvad savner vi i debatten? Hvilke...

Design handler om dialog

Voldsom brand var påsat