Middelfart Kommune. Drone

Den ny Lillebæltsbro fra Middelfartsiden mod Fyn
Politigården i Svendborg

Debatten om Det Ønskede Samfund

Første debataften i år om Det ønskede Samfund kredsede om, hvad det egentligt er, vi vil med samfundsdebatten? Hvad savner vi i debatten? Hvilke...

Design handler om dialog

Da Fredericia blev til