image_89

image_89
Vanegymnastik, Britta Svendsen, Maiken Stokholm, Lise Ramsland sparre og Jan Lauridsen

Flere end 700 siget for uopmærksomhed i trafikken

0
I uge 46 gennemførte politiet en landsdækkende målrettet indsats mod uopmærksomhed i trafikken. Uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag...