Forsvaret

Forsvaret

En særlig undersøgelseskommission vil have et år til at undersøge om der var politisk indblanding i hjemsendelsen af fem ledende medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som blev besluttet af den daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) i 2020. Kommissionen skal undersøge om der blev taget usaglige hensyn i forbindelse med hjemsendelsen efter kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Justitsminister Peter Hummelgaard...
Energistyrelsen har tilbudt Nord Stream 2 AG selskabet, at de kan deltage i bjærgningen af det observerede objekt nær Nord Stream 2 rørledningen. Relevante danske myndigheder har undersøgt objektet, der er observeret ved Nord Stream 2-rørledningen i Østersøen. Det vurderes fortsat, at objektet ikke umiddelbart udgør en sikkerhedsrisiko. Med henblik på en nærmere afklaring af objektets karakter, har myndighederne besluttet at...
H.K.H. Prins Joachim tiltræder den 1. september 2023 som forsvarsindustriattaché på Danmarks Ambassade i Washington D.C. Der vil som følge af grundlovens § 11, 2. pkt. være behov for indhentelse af Folketingets samtykke til, at Prins Joachim kan modtage årpenge under sit ophold i USA. Statsministeren forventer derfor i den kommende uge at fremsætte et beslutningsforslag for Folketinget om samtykke...
Til og med søndag aften kl. 20.00 er der oprettet et midlertidigt militært område på Fredericia Havn. Lige nu ses der militær aktivitet på Strandvejen og havnen i Fredericia hvor flere køretøjer er til stede, et større område er afspærret. Det skyldes håndtering af et maritimt fartøj, der har deltaget i NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland, at der er behov for...
Ved en netop overstået mindehøjtidelighed afholdt i Fredericia, blev de syv besætningsmedlemmer på Royal Air Force Lancaster MK.1 ED305, som for 80 år siden blev skudt ned og styrtede i lillebælt mindet. Arrangementet blev afholdt på Lyngsodde, hvor flyet d. 10. marts 1943, kl. 23:13 styrtede i det iskolde vand. Til mindeceremoni deltog blandt flere: Repræsentanter fra den britiske ambassade...
Mandag var der larm over et Lillebælt i kort øjeblik. Fem amerikanske F-35 kampfly have retning mod Flyvestation Skrydstrup som et led i forberedelserne på, at Danmark får tilsvarende kampfly i efteråret 2023. Se her billeder og video af turen over Lillebælt. https://youtu.be/7qo0570HicU Flyvestation Skrydstrup er hjemsted for Danmarks kampfly, og i perioden den 6. - 16. marts er der besøg...
Den 1. januar startede Lars Keller som ny chef for uddannelseskompagniet på Ryes Kaserne. Dermed er Lars Keller manden, der tegner uddannelsen af de værnepligtige på kasernen.  En ny mand er kommet ombord som chef for uddannelseskompagniet. Det er Lars Keller, der tiltrådte i stillingen den 1. januar 2023, og den 1. februar kunne han se det første hold af...
Onsdag den 1. februar startede de nye værnepligtige på Ryes Kaserne. For flere af dem er der tale om, at de gerne vil ud af deres normale komfortzone og udfordres.  Det er lidt som en første skoledag. Pludselig står man med en masse nye mennesker og får en masse nye bøger. På Ryes Kaserne er bøgerne pakket væk, og de...
Krigen i Ukraine har skabt store følgevirkninger i det meste af verden. En ny storkrig i Europa med store flygtningestrømme, økonomiske konsekvenser og en igangværende energikrise på grund af den russiske gasforsyning er blandt de emner, gymnasieelever på Fredericia Gymnasium fik mulighed for at fordybe sig. Det skete med baggrund i friske førstehåndsindtryk fra en nu hjemsendt embedsmand fra...
I forbindelse med Flagdagen den 5. september benyttede Fredericia Kommune lejligheden til at sende en hilsen til de udsendte. Det er noget de påskønner, fortæller Oberst Henrik Graven Nielsen. Se her et indslag og galleri fra Flagdagen i Fredericia. https://youtu.be/XvoV-B9mtBU Fredericia Byråd fortsatte traditionen med at sige tak til Fredericias veteraner, der har været udsendt for Danmark af forsvaret, politiet, beredskabet...