Energi

Danske aktører går forrest i samarbejde om håndtering af elektronikaffald, som i Danmark udgør 17,7 kg årligt pr. dansker. I et nyt projektpartnerskab, CirkEL, vil elektronikindustriens aktører øge graden af genbrug og genanvendelse af elektroniske produkter og delkomponenter for at skabe en mere bæredygtig elektronikindustri. Fra mikroovne, køleskabe og elektriske tandbørster til smartphones, lamper og computere. På verdensplan er elektronikaffald den...
Fra i dag og til 9. maj er det muligt at søge om at få udbetalt en varmecheck for de husstande, der ikke fik udbetalt varmecheck i forbindelse med den automatiske udbetaling i 2022 grundet ikke-selvforskyldte datafejl. De husstande, der kan dokumentere, at de lever op til kriterierne i loven og søger inden for de otte uger, vil være...
Historisk høje elpriser har fået EU til at råbe vagt i gevær, og tirsdag har Kommissionen vedtaget en grundlæggende reformering af det europæiske elmarked. Dansk Industri, der repræsenterer den samlede danske energisektor, ser positivt på forslaget, der bevarer de nuværende mekanismer på markedet, som sikrer billigere energi. I 2022 var de gennemsnitlige priser på strøm mere end dobbelt så høje...
Fra 2023 dækker solceller Bankdatas totale forbrug af strøm. Det gælder både egne kontorer, udviklernes computere og it-virksomhedens servere hos JN Data. Fra i år vil solceller på en mark ved Ådum i Vestjylland producere strøm til at dække hele Bankdatas strømforbrug. Det er resultatet af en aftale, som Bankdata har indgået med solcellefirmaet Better Energy om levering af solcellestrøm. -...
Varmeregningerne for indeværende sæson vil fortsat ligge på et betydeligt højere niveau, end det vi så, før krigen i Ukraine begyndte. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark og DI Byggeri Mens prisen på energi tilsyneladende har stoppet sin himmelflugt, så vil varmeregningerne for indeværende sæson fortsat ligge på et betydeligt højere niveau, end det vi så, før krigen...
Energistyrelsen har undersøgt datakilderne bag varmechecken og estimerer, at mellem 1,6 % og 2,6 % af varmechecks blev udbetalt på baggrund af fejlbehæftet eller mangelfuld data. Varmecheckens supplerende ansøgningsrunde åbner tirsdag den 14. marts. Efter udbetalingen af varmechecken i august 2022 bad daværende klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen Energistyrelsen om at undersøge, hvor rigtigt varmechecken har ramt i forhold...
I Danmark har virksomhederne længe haft fokus på at udnytte energien effektivt, både når de producerer og forbruger energi. Men der er fortsat store potentialer, som kan realiseres i de danske produktionserhverv, viser en ny kortlægning, som Energistyrelsen står bag. Gennem to hovedrapporter har Energistyrelsen fået kortlagt energiforbruget og besparelsespotentialerne i 42 brancher inden for sektorerne fremstillingserhverv, landbrug og bygge-...
Hver tredje dansker, der forsøger at spare på elregningen i hjemmet, anser badeværelset for at være den største synder. Energiekspert peger dog på køkkenet, som hjemmets største strømsluger. I en tid med høj inflation og endnu højere elpriser er energibesparelser i hjemmet blevet et populært samtaleemne landet over. Men danskerne er uenige om, hvor besparelsespotentialet er størst. Det viser en ny...
H2 Energy har planer om at producere grøn brint i Esbjerg med behov for transport af brint til Fredericia fra 2026. Evida vil gerne understøtte markedet for brint og Power-to-X med rørført infrastruktur, der hvor efterspørgslen er. På den baggrund har de to parter nu underskrevet et forståelsespapir, et såkaldt Memorandum of Understanding, som et vigtigt skridt frem mod...
Andelen af danskere, der sparer på strømmen, er steget eksplosivt det sidste år, viser en ny undersøgelse. Dog er det vigtigt at spare de rigtige steder, for at komme både privatøkonomien og den grønne omstilling til gode, lyder det fra siger ekspert. Det seneste år har danske forbrugere frygtet elregningen, og det med god grund. Store prisstigninger på strøm har...