EDB90777-8F02-4A90-B53B-E5770C2EF78A

Øresundsbroen
321A23E7-DBAB-44E0-8267-D8EFA0AEAF00

Flere end 700 siget for uopmærksomhed i trafikken

0
I uge 46 gennemførte politiet en landsdækkende målrettet indsats mod uopmærksomhed i trafikken. Uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag...