Dagens kommentarer

Det Konservative Folkeparti i Fredericia tager afstand fra den syge kultur der tydeligvis huserer i Fredericia Kommune

Borgmester Jacob Bjerregaards afgang i utide, uregelmæssigheder i familieafdelingen, masseflugt af djøfere og hjemsendelse af kommunaldirektøren, og nu også økonomi- og personalechefen indenfor få måneder, vidner om en syg kultur i embedsværket og et Byråd uden føling med sin administration. Det Konservative Folkeparti i Fredericia retter en kraftig kritik af, at Byrådet ikke har formået at opdage alle disse uregelmæssigheder i tide og reageret på det. Specielt skal kritikken rettes mod Socialdemokratiets byrådsmedlemmer, der med baggrund i deres absolutte flertal ikke kan undslå sig at være direkte eller indirekte involverede. Konservative i Fredericia opfordrer derfor Borgmester Steen Wrist Ørts og Socialdemokratiet til at tage offentligt afstand fra Jacob Bjerregaard og hans påvirkning af den skadelige interne kultur, samt hans efterhånden åbenlyse misbrug af sin position. Det skal være klart for enhver, at Det Konservative Folkeparti i Fredericia under ingen omstændigheder vil acceptere denne syge kultur. Med en whistleblower-ordning, åbenhed i Byrådet, en generel kulturændring i embedsværket, så medarbejdere har lyst til at blive og hvor topembedsfolk ikke presses til at begå uregelmæssigheder, vil Konservative være garanter for, at tilliden kan genskabes til Byrådet og administrationen og hvor der vil være et armslængdeprincip mellem politikere og embedsfolk – præcis som styrelsesloven også foreskriver. Med venlig hilsen Tommy...

SF: Skeen skal i den anden hånd

Hvis vi skal gøre Fredericia attraktiv for tilflyttere igen, så skal skeen i den anden hånd og fokus skal være på de borgere som allerede bor i byen. Byggegrunde og skattelettelser henleder tankerne hen mod år 1719 hvor Huguenotterne blev inviteret til Fredericia for at etablere sig, hvor ved at de modtog særlige begunstige privilegier. Det gik som bekendt meget godt, men i dag skal der mere til. Vores nabobyer vokser mens borgerne forlader midtpunktet i Jylland, 51.275. Så mange borgere er der i Fredericia Kommune. Det er 102 færre end samme tid sidste år og 152 færre end samme tid forrige år. Det er bekymrende tal og det burde give dybe panderynker ikke mindst set i lyset af de mange ressourcer som i de forløbne år er brugt på at “sælge byen” netop for at øge bosætningen. De seneste år har flere store virksomheder placeret deres domiciler i Fredericia, vi har set en havnefront skyde op som med lidt god vilje, kunne være en storby værdig. Vi har et sprudlende kulturliv og lækre spisesteder, når ellers fru Corona tillader det. For slet ikke at nævne Fredericias historie og ikke mindst placeringen. Lillebælt, voldanlægget, fælleden og stranden. Så smuk som et...

K og DF: Vaccinationer går for langsomt

Vaccinationer af den ældre del af befolkningen og de sårbare voksne går for langsomt. Så det er på tide at Regeringen og regionerne lader de praktiserende læger og / eller lade kommuner komme til. Det er der flere fordele ved: De praktiserende læger kender deres patienter og ved hvem der skal vaccineres først ud fra sundhedsoplysninger og ingen ældre eller sårbare vil blive glemt i systemet. Patienterne bestiller tid ved egen læge som ved et normalt lægebesøg. Ved denne metode vil usikkerheden og besværet/forvirringen for de ældre og sårbare angående bestilling af Corona vaccination fjernes. Egen læge kan i kommunen få lokaler stillet til...

Sæt byens borgere foran alt andet

Valgkampen KV21 er i fuld gang, flere partier har sat deres kandidatliste op. Flere af disse kandidater er allerede i gang med at skyde efter modstanderne og gøre borgerne i Fredericia by klar til, at når de overtager magten eller blot kommer i byrådet, ja så bevæger Fredericia by sig ind i en tidsalder hvor alt er godt. ”vision” er et meget brugt ord, dette krydret med, at vi for en hver pris skal tiltrække nye borgere til byen. Hvordan.? jo ved opkøb af jord, nyt teater og lavere skatter. Lige meget hvor meget man leder i visionerne, ja så finder man ikke...

SF om Ungdommens Hus: Man forstår ikke alvoren

SF har siden 2016 efterlyst en grundig undersøgelse af, hvor de unge, der brugte Midtbyklubben og andre tilbud blev af, da klubberne lukkede ned og Ungdommens Hus gradvist mistede de pædagogiske medarbejdere. I flere år har SF forsøgt at italesætte de problematikker, som knytter sig til Ungdommens hus. Vi har oplevet at tale for døve øre, samt at blive beskyldt for at tale usandt. Fredericia kommune har betalt 3,6 millioner kroner til drift årligt, i adskillige år uden at reagere på det.  I en artikel i dag søndag på Dagbladets facebookside, kan vi så læse Pernelle Jensen fra Venstre og Inger Nielsen...

Væltede elmaster er malet metalskrot – ikke kunst

Fredericia Kommune, herunder Kultur- og idrætsudvalget har netop bidraget med et økonomisk tilskud på 35.000 kr. til et kunstprojekt som skal få Fredericia til at lyse op i reflekstape i hele maj måned. Formålet med projektet er at skabe et stort kollektivt og selvlysende kunstværk for og med Fredericias borgere. Elever på Fredericia Gymnasiums bliver en aktiv del i projektet og skal være med til at engagere fredericianerne i projektet. Borgerinddragelse er et af de vigtigste parametre for at få skabt fællesskab og sammenhold hos borgerne i vores dejlige by. Derfor vil jeg er anerkende og rose Kultur- og idrætsudvalget for...

Nyheder

Hvad kan manglende åbenhed resultere i?

I Fredericia har et samlet Byråd set stilletiende med på, at man i det politiske arbejde ikke har fulgt Kommunestyrelsesloven og ingen har stillet spørgsmål. Det kan undrer mig hvad der ligger til grund for dette. Har vi et Byråd, der ikke er bekendt med reglerne? Har vi et Byråd, der er bekendt med reglerne men ser mellem fingrene når de ikke følges? Det er de to muligheder jeg ser der kan være og begge dele finder jeg særdeles uhensigtsmæssige i forhold til, hvordan Fredericia kommune styres fra politisk side. Åbenhed og gennemsigtighed har længe været noget, der set med mine øjne har...

Pesticiderne i drikkevandet betyder intet for din sundhed

Omregner man danskernes indtag af pesticider og nedbrydningsprodukter gennem drikkevand, så svarer det til få milliliter alkohol til deling mellem 5,8 mio. mennesker om dagen Af Hans Aarestrup, direktør for Bæredygtigt Landbrug, Gl. Tårupvej 48, Fredericia Pesticider i drikkevand bliver fra flere sider mistænkeliggjort som et stort sundhedsmæssigt problem. Det er de ikke. De 5,8 mio. danskere drikker i løbet af en dag sundhedsmæssigt det, der realistisk svarer til nogle få milliliter alkohol til deling. At omregne betydningen af pesticider og nedbrydningsprodukter i drikkevand til alkohol er lidt komplekst, men jeg forsøger: Der er ca. 0,03 mikrogram (milliontedel gram) pesticider og nedbrydningsprodukter i gennemsnit...

Tind: Varm luft og lutter bortforklaringer fra Socialdemokratiet

Socialdemokratiets gruppeformand taler nok en gang udenom og forsøger at bortforklare manglende vilje til en borgerinddragende visionsproces. Det er simpelthen ikke korrekt, at Socialdemokratiet ville reflektere og evaluere den nu udløbne vision og så bygge videre på en ny. Begge dele blev pure afvist: Man ønskede ikke at evaluere, man...

Nye Borgerlige ønsker at der etableres en Nationalpark Lillebælt

Kender du det? Nydelsen ved at lade blikket flyde ud over Lillebælts smukke overflade. Ubeskriveligt, men under havoverfladen lurer virkeligheden og alt det vi ikke kan og vil se. Det hedder havmiljø. Det er der ikke meget af i Lillebælt. Politikere med den rigtige symbolpolitiske verdensmålsnål i reverset kigger den...

Byrådsmedlem: Slip vores unge fri

Udover små børnebørn der er begyndt i skole, har jeg også børnebørn der gerne vil i skole. Slip nu de unge fri af coronaens snærende bånd. Lad dem blomstre op. Der er en regering der ikke tænker på de afsavn som vores unge mennesker har og nogen unge lider i den...

Erhvervslivet skal have langt mere politisk opbakning

Fredericia skal være det ideelle sted at drive virksomhed. Erhvervsvenligheden skal derfor kort sagt bankes i top. Rammerne skal være professionelle og servicen skal være både konkurrencedygtig og tilpasningsdygtig. For behovene hos erhvervslivet ændrer sig løbende. Ligesom det er tilfældet med borgernes behov. Men jeg savner i den grad en...

Den Konservative Folketingsgruppe støtter Fredericia Musicalteater

Af: Tommy Rachlitz Nielsen, Spidskandidat for Det Konservative Folkeparti. Det Konservative Folkeparti i Fredericia glæder sig over at vores folketingsgruppe støtter Fredericia Musicalteater. Lige siden vi er blevet bekendt med de økonomiske vanskeligheder som Fredericia Teater befandt sig i 2019, har vi arbejdet for at der, også i Fredericia Teater, skal...

SF: Fredericia skal satse på Power to X

Selskabet Everfuel opfører Nordens største fabrik til produktion af brint ude bag raffinaderiet her i Fredericia. Teknologien bag kaldes Power to X (PtX) og er baseret på grøn strøm fra f.eks. havvindmøller, der anvendes til produktion af brint eller bioethanol. Størstedelen af den brint, der skal produceres på anlægget her...

Socialdemokratisk despoti

Det er rigtig dejligt og interessant, at socialdemokraterne er begyndt at deltage i debatten. Vi har på det seneste set et par stykker, der er kommet ud af busken. Den socialdemokratiske gruppeformand har fortalt os, at socialdemokratiet har en mængde ideer og visioner til, hvorledes Fredericia kan og skal udvikles....

Et dynamisk fritidsområde

Jeg ønsker vi tænker nyt her i Fredericia når nu der endelig fra det siddende Byråd er kommet fokus på et område, der er blevet syltet i årevis både økonomisk og i den grad fokusmæssigt. Vi har et fritidsområdet, der stort set ikke eksisterer. Byrådet har i årevis skåret...

Læserbrev: Ja til ny folkeskole i Fredericia

Skal der bygges en ny folkeskole i Kanalbyen?” lyder spørgsmålet i Fredericia Dagblad 6.02.21. Ja, lyder mit svar! I budgetforlig 2019, kan man læse: ” Byrådets vision er, at folkeskolen i Fredericia kommune skal være det naturlige første valg for Fredericias børn og unge.” For mig som socialdemokrat er...

Demokratiet skal udvikles og styrkes med disse forslag

Enhedslisten arbejder på en åben og inddragende måde. Vi afholder flere gange om året åbne møder med forskellige temaer, hvor alle (ikke kun Enhedslistens medlemmer) er velkomne – selv her under pandemien er vi i gang med at arrangere et åbent (online) møde. Vi deler informationer om afdelingens økonomi,...

Visionsbaseret udvikling af Fredericia

Der er gennem den seneste tid gentagne gange sat spørgsmålstegn ved, hvor vidt Socialdemokratiet vil lede og udvikle Fredericia ved, at udarbejde en vision for Fredericia. I Socialdemokratiet anerkender vi i høj grad en visionsbaseret ledelse og udvikling af vores dejlige by. Et rigtigt godt eksempel på værdien af visionsledelse var...

Læserbrev: Fredericia er for lille til at være stor

Når man ser over de sidste mange år, så må man bare erkende, at der er visse lokalpolitikere i Fredericia og også visse dele af pressen, der har haft mere end svært ved at erkende virkeligheden, nemlig at Fredericia er en lille Kommune med en alt for monoton vækst...

Fredericia skal være blandt de bedste i beskæftigelsesindsatsen

En ting står helt klart i min vision for beskæftigelsesindsatsen i Fredericia; at Fredericia bliver blandt de allerbedste kommuner til at skabe beskæftigelse – for alle. Tempoet skal øges, indsatsen skal tilpasses den enkelte borger og virksomheds behov i langt højere grad, og så skal langtidsledigheden markant ned. Men ambitionen...

Magtmisbrug eller magtfordrejning

De lokalpolitiske udmeldinger vi har set de seneste uger vækker større og større undren. Vi har i Fredericia en tidligere borgmester som har trukket sig i utide, men hvad der mere præcis ligger bag er stadig uvist. Det er der folk med forstand på den slags, som nok skal...

Forsiden lige nu

Videre til værktøjslinje