14.8 C
Fredericia
mandag 28. september 2020

Debat: Har familieafdelingen i Fredericia misforstået kerneopgaven?

Når familieafdelingen får kendskab til et barn der ikke trives, er det familieafdelingens opgave, at undersøge barnets forhold. Undersøgelsen skal afdække barnets behov og de ressourcer og vanskeligheder, som der kan være i en familie. Når undersøgelsen er færdig, tages der stilling til, om der er grundlag for at tilbyde støtte til barnet eller familien.  Familieafdelingens arbejdsområder kan være alt fra anonym rådgivning, forebyggende indsatser i form af rådgivning og vejledning. Foranstaltninger til børn, unge og forældre med baggrund i en børnefaglig undersøgelse. Støtte til handicappede børn og deres familier herunder behandling af ansøgninger om merudgifter og...

SFs spidskandidat: Vi ønsker ikke Kommune TV

Et af de forslag, der er fremme i forhold til det kommende budget, er, at der skal etableres nyt lydanlæg i byrådssalen samt laves aftale med Kommune TV om at transmittere byrådsmøderne fremover. Ud over anskaffelsessummen til lydanlægget koster transmissionerne fra KommuneTV mig bekendt et beløb pr. gang, ligesom det kræver en engangsinvestering, der fra Kommune TV opgøres som ’i bedste fald under 100.000 i værste fald noget over’. Der kan være god mening i at installere bedre lydanlæg i byrådssalen til glæde for tilhørerne, men resten af dette budgetønske forekommer mig meget besynderligt,...

Minimumsnormeringerne skal indføres i 2024

Af SF’s folketingsmedlem, Karina Lorentzen, Sindalvej 4, 6000 Kolding Nu er forhandlingerne om loven om minimumsnormeringer i gang. Vi skal sørge for, at minimumsnormeringerne ikke kun gælder for kommunerne generelt, men gælder på institutionsniveau. Kun sådan får børnene gavn af dem. Når vi mener, det skal være på institutionsniveau, så skal det være seks børn til en voksen i alle børnehaver i kommunen, mens det skal være tre børn til en voksen i alle vuggestuerne i kommunen. Skulle man være i tvivl om, hvorfor det er så vigtigt,...

Debat: Visionsløs borgmester

Igennem de sidste 50 år har der været 46 år med socialdemokratisk ledelse i Fredericia Kommune. Vi kan se, at borgerne i gennemsnit bliver ældre og ældre. Der dør flere gamle end det antal, der fødes eller tilflytter. Fredericia er under implosion, der sker mindre og mindre, der er ingen overordnet vision angående byens og kommunens udvikling. Hvorledes den historiske udvikling har været bliver der ikke redegjort for her, men det er tydeligt, at optimismen i byen er forsvundet. Man havde en ide om, at det skulle ske det helt vilde...

Nyheder

Debat: Narkoland – Et år efter

Fredericia har de seneste år fået meget opmærksomhed vedrørende unges misbrug af ulovlig receptpligtig medicin – særligt morfinpræparater. Et lokalmedie lavede i...

Nej tak til Stram Kurs

Også Det Konservative folkeparti i Fredericia har modtaget en besked fra den lokale Stram Kurs afdeling hvor de forespørger på muligheden for...

Forsiden lige nu