5F318DA5-40D8-44EE-833F-08F89EF6101C

Christian Jørgensen (V)
March 6. Juli 2021 Fredericia

Ny finanslovaftale på plads: Håndværkerfradraget udfases

0
Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om en aftale om finansloven for 2022. Men der er...

Tendenserne i 2020’erne