En ny lokalplan for en udvidelse af Golfkvarteret er på vej. Det er til stor glæde for Steen Wrist Ørts, formand for By- og Planudvalget i Fredericia Byråd. Han ser et stort potentiale, som blot skal føres ud i livet. 

“Det er endnu en forlængelse af Golfkvarteret. Det er et ganske godt projekt. Vi ved af erfaring, at grunde i dette område er varmt brød der sælger. Vi har brug for, hvis vi vil fastholde vores bosætningsmål, at der er varer på hylderne. Vi er optaget af, at der er varer på mange hylder. Vi har Kanalbyen, lejligheder ved Nørrebrogade – og så er det her en mangelvare”, fortæller Steen Wrist Ørts.

Lokalplanen omfatter et område, der afgrænses af Ydre Ringvej, Bredstrupvej og Vestre Kobbelvej. Området er i dag i landbrugsmæssig drift, og der er en landbrugsejendom i området. Nord og vest for Ydre Ringvej grænser området op til det åbne land med dyrkede arealer, naturområder og rekreative områder samt spredtliggende gårde. Syd for lokalplanområdet ligger Ullerup-kvarteret med store boligområder og tilhørende daginstitution. Øst for området ligger golfbanen, som på sigt påtænkes udvidet på arealet nordøst for det nye boligområde.

Lokalplanområdet udgør ca. 15 ha, og der forventes at blive mulighed for at opføre ca. 46 boliger som åben-lav bebyggelse med en grundstørrelse på min. 800 m2. Den forholdsvis lave udnyttelse af området til boligbebyggelse skal ses i sammenhæng med, at det er nødvendigt at forholdsvis store arealer friholdes for bebyggelse pga. støj fra omkringliggende veje og erhvervsvirksomheder.

Lokalplanen har til formål at fastlægge udstykningsprincipper, vejadgang, bebyggelsesomfang for parcelhusbebyggelse, grønne områder og infrastruktur for området.

Formålet er desuden at udlægge de grønne områder med en central placering i boligområdet, så de indbyder til ophold, leg og aktiviteter og dermed bidrager til at styrke fællesskaber og samvær i området. De grønne områder gives en landskabelig bearbejdning og beplantning, så de tilpasses omgivelserne.

Endelig udlægges et areal mellem bebyggelsen og de omkringliggende veje som støjbuffer. Arealet er dimensioneret, så det bliver muligt at opføre en støjvold ud mod Ydre Ringvej, Bredstrupvej og Vestre Kobbelvej. Overgangen fra boligområdet til de omkringliggende landområder bearbejdes, så støjvolden kan indgå i en landskabelig helhed.

Øst for området (Vestre Kobbelvej 9 og 11) er der lokaliseret hhv. en hundepension og en virksomhed, som miljøbehandler biler. Hundepensionen er p.t. ikke i drift. Begge virksomheder ligger i landzone. Lokalplanen sikrer, at begge virksomheder kan fortsætte deres virke på de vilkår, der fremgår af hhv. miljøgodkendelse og landzonetilladelse.

Lokalplanområdet vil med planens vedtagelse blive overført til byzone.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer