Enhedslisten stillede for tid tilbage et forslag om at etablere en Whistleblower-ordning i Fredericia Kommune. Et enigt byråd sendte den til behandling i Økonomiudvalget, hvor Socialdemokraterne igår stemte den ned, selvom der var opbakning fra både DF, Venstre og Enhedslisten.

“Vi stillede forslaget for dels at vi oplevede et behov og dels fordi vi kan se at rigtig mange kommuner rundt i landet har fået en lignende ordning, hvor Borgmestrene taler meget varmt om ordningen. I Fredericia har vi har store udfordringer med tillid, og der ville det her skabe åbenhed og gennemsigtighed”, fortæller Cecilie Roed Schultz, Byrådsmedlem for Enhedslisten.

“Det er ærgerligt. Jeg kan ikke lade være med at være ked af, at Socialdemokraterne ikke har talt med deres partifæller i andre kommuner. Jeg anerkender fuldt ud resultatet, for det er demokratiets spilleregler, vælgerne har givet flertal i alle situationer til Socialdemokratiet. Men vælgerne må jo forholde dem til det, hvis de føler at Socialdemokratiet har ændret holdning”, fortsætter hun.

Gennemsigtighed er vigtigt

“Vi har jo bakket op om Enhedslistens forslag om at etablere en whistleblower-ordning, fordi vi synes det er godt at give medarbejderne en ekstra mulighed for at henvende sig, hvis de synes der er ting der ikke bliver gjort godt nok. Jeg synes vi skal gå forrest, og gennemsigtighed er noget af det vi står for”, siger Susanne Eilersen, Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

“Vi synes det var en god idé, selvom vi måske ikke synes den skulle ligge ved borgervejlederen, for det er for borgerne og ikke for medarbejderne. Vi spillede ind med at den kunne ligge under Borger- og Demokratiudvalget”, lød det fra Susanne Eilersen.

Vi anerkender at der er kommet et høringssvar fra HMU der ikke ønsker det. Høringssvar er fordi de kan, og ikke fordi vi som politikere skal følge det. Vi er en stor kommune, og der er måske ansatte der ville gøre brug af det. Vi skal have mere gennemsigtighed, vi kan kun lave noget om hvis vi får at vide at der er noget der ikke virker. Derfor synes jeg det er en god idé at medarbejderne kan få mulighed for at byde ind her. Så jeg er ærgerligt over at Socialdemokratiet har valgt at sige nej til det her i ØK”, slutter Eilersen.

“Vi synes det var et godt forslag Enhedslisten stillede allerede fra starten, så var der et forslag om at høre HMU, det er fint, men det ændrer ikke på at vi synes det er en god ide. Man kan stadig gå af de almindelige kanaler, men der kan være et ønske af forskellige grunde at være lidt mere anonyme. Det ville ikke lukke den traditionelle kanal, det er bare et supplement”, siger Pernelle Jensen, Byrådsmedlem for Venstre.

“Vi havde ønsket at alle var med og bakkede op om forslaget og debatteret forankringen, for vi tror ikke nødvendigvis borgervejlederen er det rigtige sted. Der havde vi gerne set at ordningen som sådan blev vedtaget og derfra tage en snak om hvor det skulle ligge. Der kunne vi kigge til de mange andre kommuner der allerede har vedtaget det. Modargumentet er at vi ikke har tillid til det kommunale system der allerede findes, det har vi helt bestemt”, slutter Pernelle Jensen.

Medarbejderne vil ikke have det

“Vi har haft den i høring ved medarbejderne, og medarbejderne er bange for at det skaber mistillid i organisationen, de vil hellere styrke samarbejdet mellem medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter. Det er det korte svar”, lød det fra Gruppeformand for Socialdemokratiet, Søren Larsen.

Man har etableret det med succes i andre kommuner, blandt andet mange socialdemokratiske. Har I skelet den vej inden beslutningen?

“Der kan være forskellige kulturer i andre kommuner, vi har valgt at sende forslaget i høring ved medarbejderne, der er bange for at det skaber mistillid og at det ikke vil fremme kommunikationen indenfor organisationen”, svarede Søren Larsen.

“Vi tror meget på et tillidsfuldt samarbejde og en tillidsfuld dialog, det er meget vigtigt. Vi kan ikke altid være enige i hele byrådet, selvom vi har en god dialog på tværs”, sluttede Gruppeformand for Socialdemokratiet, Søren Larsen.

https://www.facebook.com/SusanneEilersenDF/