En gruppe af medarbejdere der hver dag skal løse opgaverne med beboerne på Ulleruphus oplever så ringe arbejdsforhold, at de nu frygter for, at det får konsekvenser for de ældre. Ledelsen er topstyret og uden føling med virkeligheden, lyder kritikken.

Lars Ejby Pedersen (A), der er formand for Senior- og Handicapudvalget, er også næstformand i bestyrelsen på Ulleruphus, hvorfor har han flere kasketter på. Også Bente Ankersen (A) er medlem af bestyrelsen på Ulleruphus. Plejecentret tager sig af en stor gruppe ældre og hørehæmmede borgere. Ulleruphus er en selvejende institution. Ansættelsen af ledelsen er sket i samarbejde med Fredericia Kommune, der driver stedet sammen med Danske Døves Landsforbund. Ulleruphus er specialiseret i at tage sig af ældre døve borgere og beskæftiger ca. 65 medarbejdere indenfor pleje, sygepleje og service.

I december forsvandt den daværende leder fra den ene dag til den anden, og istedet for kom der en ny leder. Fredericia Kommune vil ikke oplyse baggrunden for lederskiftet, men henviser til, at det er en personalesag.

– Lederstillingen på Ulleruphus er en kommunalt ansat leder, og da stedet manglede en leder, lavede vi en omplacering af en erfaren og vellidt leder fra et andet plejehjem i kommunen. Det skete for hurtigst muligt at sikre driften for stedet og skabe ro og forudsigelighed for ansatte og borgere. Ansættelsen skete i god dialog med tillidsrepræsentanten og bestyrelsen, udtaler Morten Bjørn Pors Ilsøe, koncernchef for Senior og Sundhed i Fredericia Kommune.

Det er en holdning, der ikke deles af en gruppe af medarbejdere, der har valgt at skrive til bestyrelsesformanden for Ulleruphus i januar 2021, at de er utilfredse med arbejdsvilkårerne:

– Det er et splittet Ulleruphus. Man frygter ledelsen. Hver dag når jeg går på arbejde, så er jeg bekymret. Det er simpelthen en generel hverdagsfrygt, og vi er rigtig mange kollegaer, der hvisker om det med hinanden. Men vi er magtesløse. Der bliver taget beslutninger hen over hovedet på os. I den sidste ende er det borgerne, der overses, udtaler en medarbejder.

De ansatte vi har talt med, frygter for deres jobs. Derfor har de bedt om kildebeskyttelse. Da det er afgørende for offentligheden, at få kendskab til forhold der kan have betydning for borgernes tryghed, samt at der ikke er andre måder at formidle historien på, har vi derfor lovet medarbejderne kildebeskyttelse. Mange varetager flere vitale opgaver, og kan samlet set udtale sig meget konkret om ældreplejen på Ulleruphus.

Medarbejdere er bekymrede for at de svage borgere rammes af arbejdsvilkårerne (Foto: AVISEN)

Fredericia Kommune kan ikke genkende kritikken, og har overfor kommunalpolitikerne skriftligt antydet, at de sår tvivl om at der rejses påstande om arbejdsforholdene. De begrunder det blandt andet med den kildebeskyttelse, der er tildelt medarbejderne. Istedet for opfordrer de medarbejderne til at melde sig.

– Ulleruphus er et selvejende plejehjem, hvor udfordringer bliver håndteret mellem ledelse og bestyrelse. Er der udfordringer af ledelsesmæssig karakter, så skal forvaltningen naturligvis involveres. Vi kender ikke til indholdet af et muligt brev, der skulle være sendt til bestyrelsen på vegne af en større gruppe medarbejdere, men generelt er der et tæt og godt samarbejde med bestyrelsesformanden.

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti stiller sig ikke tilfreds med den forklaring. Hun har konstateret, at man har kvitteret for en henvendelse i kommunen. Efter at medarbejderne er gået til medierne med deres bekymring, har hun talt med flere af dem, da hun tilbød, at de kunne kontakte hende og forblive anonyme:

– Det gør stort indtryk på mig, hvad jeg hører. Endnu engang bekræftes jeg i, at vi skal have en whistleblower-ordning i Fredericia Kommune. Det nytter ikke noget, at forhold bliver parkeret et eller andet sted i systemet, fordi det er upopulært internt i kommunen. Jeg har stor respekt for den indsats, som medarbejderne hver dag yder for vores ældre og svage medborgere. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der ikke lyttes til dem, siger Susanne Eilersen.

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti vil have en løsning (Foto: AVISEN)

Vi har spurgt koncernchefen i Fredericia Kommune, hvordan han ser på medarbejdernes melding om, at de føler sig klemte. Han henholder sig til de almene kanaler for at kunne give sig til kende:

– Det skal være rart at gå på arbejde. Det er altid det bedste at have en dialog om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, og hvis ansatte oplever at føle sig klemte, så kan vi kun opfordre til at bruge MED-systemet, så der kan arbejdes på en løsning ad den vej.

Men også det ser viceborgmester Susanne Eilersen som et problem, der skal findes en anden løsning på. Hun mener, at medarbejderne skal kunne udtale sig uden at de risikerer deres job ved at kunne blive identificeret. Samtidig er hun bekymret for, at det i den sidste ende kan gå udover beboerne, hvis der er et dårligt arbejdsmiljø. Den frygt deler en af de anonyme medarbejdere:

– Jeg frygter at eksempelvis de demente borgeres tilstand forværres. Det synes jeg også, jeg ser tegn på sker. Vi møder op med et brændende ønske om at tage os af beboerne, og det skærer mig i hjertet, hvad vi ser. Jeg kan ikke længere tåle at se på. Jeg er nød til at få ren samvittighed og få det her ud, siger et andet personalemedlem.

Det er både sygeplejersker, sosu-assistenter og andet personale der udtaler sig, og som håber at deres nødråb vil føre til hurtige resultater til gavn for de ældre medborgere. 17 medarbejdere skrev i janaur under på en skrivelse til bestyrelsesformanden på Ulleruphus, hvor de udtalte deres mistillid til ledelsen. Uroen på Ulleruphus har været velkendt, også hos Lars Ejby Pedersen. Men der er ikke reageret på det.

– Jeg tror ikke, de vil have, at der kommer endnu et lederskifte. Så det er ren kynisme og politik, der kun skader vores beboere, siger en medarbejder.

Men Fredericia Kommune gentager i deres skriftlige svar til os, at medarbejderne skal bruge de eksisterende kanaler, herunder tillidsrepræsentanter. Morten Bjørn Pors Ilsøe udtaler, at man altid tager arbejdsforholdene alvorligt, også i den her situation:

– Vores plejehjem skal være et rart og trygt sted at bo for beboerne. Ligesom det skal være et godt sted at arbejde. Og igen vil vi opfordre til at opsøge dialogen på arbejdspladsen og bruge MED-systemet – ligesom der altid er mulighed for at kontakte den ansvarlige plejechef for området. Det håber vi, at de ansatte vil gøre brug af.

Fredericia Kommune vil nu tage en dialog med ledelsen og bestyrelsesformanden på Ulleruphus. Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar fra formanden for Senior- og Handicapudvalget, der også er medlem af Ulleruphus bestyrelse, socialdemokraten Lars Ejby Pedersen, men han er ikke vendt tilbage. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra den anden socialdemokrat i Ulleruphus bestyrelse, Bente Ankersen, men hun ønsker ikke at udtale sig, før hun har set den mail fra medarbejderne, der blev sendt til bestyrelsesformanden. Men det ville betyde, at AVISEN skulle ophæve vores kildebeskyttelse af medarbejderne.

I mellemtiden har viceborgmester Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti udtrykt sin utilfredshed med, at udvalget ikke er blevet informeret om forholdene, og hun vil derfor rejse sagen i byrådet.

– Vi har 1300 ansatte på hele plejeområdet i Fredericia Kommune. Det er afgørende for de ældre, at de har de bedste rammer, sammen med personalet. Hvis der udskiftes i personalet, betyder det noget for deres velfærd. Derfor skal vores ældrepleje have gode arbejdsvilkår. Ligenu mangler man sygeplejersker på Ulleruphus. Det er den situation, vi ser ind i. Efter borgmestersagen sagde vi netop, at der ikke skulles fejes noget ind under gulvtæppet, og at vi ville gå en anden vej. Derfor må vi også få indført en whistleblowerordning, så medarbejdere i kommunen uden at frygte for deres jobs, kan henvende sig hvis de er bekymrede, siger Susanne Eilersen.

Samtidig vil hun nu foreslå, at der kommer nogle udefra, der kan få undersøgt og løst problemerne.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
8 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Jens Jørn Pedersen
Jens Jørn Pedersen (@jensjoernpedersen)
17:13 - 29. april 2021 17:13

Jeg bliver mere og mere rystet over socialdemokratiet her i Fredericia. I denne artikel nævnes to nemlig Lars Ejby og Bente Ankersen, der opfører sig aldeles upassende. De er begge bestyrelsesmedlemmer i Ulleruphus, men øjensynlig ved de ikke, hvad der foregår. Og så vil de have de medarbejdere, der åbenbart har henvendt sig til bestyrelsesformanden. Men Bente Ankersen og Lars Ejby vil ikke udtale sig til pressen før de ved, hvem der har kritiseret ledelsen.
Kan man ikke opfatte det som fuldstændig uansvarligt, at de to ikke gør noget af det, de er forpligtet til?
Lars Ejby og Kristen Blæhr. Bente Ankersen har siddet i kommunalbestyrelsen og åbenbart også i bestyrelsen for Ulleruphus. Hun har vist sidde så længe, at hun har glem, hvorfor hun sidder der. Følger der løn med?

Bente Ankersen
Bente Ankersen (@benteankersen)
10:52 - 3. maj 2021 10:52

Jo, for S(J)ørn da. En fed løn og skattefri. Der er alt det the, jeg kan drikke og en bolle til hvert møde.

J J Pedersen
J J Pedersen
11:37 - 3. maj 2021 11:37
Svar til  Bente Ankersen

Kære Bente Ankersen
Er det niveauet. I/du står med et stort problem, så kunne der dog forventes blot lidt seriøsitet.
Ja, jeg ved at du får en udmærket hyre for at sidde i kommunalbestyrelsen plus Senior- og Handicapudvalget, Sundhedsudvalgetog og formand for Børn- og UngeudvalgetSom jeg kan forstå det, så er der problemer i mindst af de to udvalg du er med i. Det kunne man dog i det mindste håbe på, at du ville tage alvorligt på?
Er det fordi du sidder i disse udvalg at der er problemer?

Sidst redigeret 5 dage siden af J J Pedersen
Jørn vestergård
Jørn vestergård
13:15 - 5. maj 2021 13:15
Svar til  Bente Ankersen

Bente – hvorfor har du så stor behov at tale ned til folk?
Opfør dig som voksne og vær din opgave voksen !

Brian Magnussen
Brian Magnussen
19:26 - 29. april 2021 19:26

Fredericia Kommune kan ikke genkende kritikken.. Tjah.

hans thomassen
hans thomassen
22:49 - 29. april 2021 22:49

Nu bliver denne sag blæst op – og det er kun godt det kommer frem.
For nogle måneder siden var det 2 ældre borgere der efter sygehusophold havde fået en meget dårlig behandling, det var blæst op i avisen, og siden hørte man ikke noget.
Er der virkelig ikke nogle journalister der kan følge den slags til dørs.??
Og hvor er seniorrådet, vi har intet hørt fra de i nogle af sagerne?
Er det Byen for Alle?

Karen Møberg
Karen Møberg
19:44 - 30. april 2021 19:44
Svar til  hans thomassen

Det er mange år siden, at jeg fik den opfattelse af byen, at det var byen for de udvalgte, de som kom i inderkredsen og tilhørte det rigtig parti.

Karen Møberg
Karen Møberg
20:05 - 30. april 2021 20:05

Bliver man længere forbavset over møjsager i Fredericia Kommune. Det er jo ikke første gang, man hører om dårligt arbejdsklima på plejehjem og bosteder her i kommunen, vel nok fordi alt for mange ledere bliver udvalgt på grund af tro tjeneste mod socialdemokratiet. Mange som sidder i Byrådet er tro partisoldater. Jeg forstår godt, at de medarbejder, som er utilfredse gerne vil være anonyme, for de kan regne med en fyreseddel, det er Fredericia Kommune eksperter i. Jeg har som bisidder siddet med flere forældre, som var ansat i kommunen, der har fået at vide, hvis de gik til medierne med deres sag i Familieafdelingen, så ville de blive fyret. Man kan undre sig over at ingen journalister har lyst til at rydde op i kommunens ravnerok, men problemet er nok, at når de spørge ind til tingene i kommunen, så er det de personer, som klager, der er problemet, for kommunen har ingen problemer alt kører jo godt, blot man lukker sig inde og ikke svarer på noget, som vi også ser i dette tilfælde med to byrådspolitiker. Byen for alle skal tales op, for så forsvinder problemerne. Uanset hvilken råd eller bestyrelse man taler om, så er det infiltreret i embedsværket og politiker, sammenspist og inhabil.