I et samarbejde mellem EUC Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen Fredericia, IBC og HF & VUC Fredericia har Fredericia Kommune og Jobcentret planlagt en række webinarer, der skal give indblik i uddannelsesmulighederne.

“Det vi tænkte fra Fredericia Kommunes side var, at vi har en god mængde af unge mennesker der ikke helt ved hvad de vil. Hvis vi kunne stable et sådant samarbejde på benene, som vi kunne sende ud til vores unge mennesker her i Jobcentret med et tilbud om at deltage i det her webinar.”, forklarer Daniel Bo Hansen fra Fredericia Kommune og fortsætter:

“Det har vi gjort for at udvide deres horisont. For et par uger siden kørte vi et webinar hvor en del af vores jobformidlere også deltog, så de opdaterer deres viden. Visionen er, at det her skal køre kontinuerligt – også efter Corona. Det er en let måde at sikre en god oplysning. Vi sender et brev ud til de vi har i jobcentret – og uddannelsesinstitutionerne reklamerer også selv. Så vi har et håb om, at mange unge kommer på – også ældre, hvis de ikke er afklaret om deres fremtid”.

“De medarbejdere der har været er super glade. De har følt at de har fået en frisk viden på området. Selve webinarene var gode – og korte, men meget præcise. Oplæggene er 20-30 minutter og derfra kører der en god dialog. Det fungerede rigtig godt. Vi havde 5-6 medarbejdere med på alle webinarerne. De har virkelig været glade for den viden de har fået”, slår Daniel Bo Hansen fast.

“Vi har valgt hast være med ud fra den betragtning, at vi har gjort gode erfaringer under Corona med at bruge virtuelle hjælpemidler og webinarer. Da vi blev lukket ned havde vi meget kort tid til at omstille vores undervisning og mødeaktivitet. Det har væltet ren læreproces der på meget kort tid har været en succes. Uden Corona havde det måske taget år at få den læreproces i gennem”, fortæller Hugo Brund Nielsen fra EUC Lillebælt.

“Vi har tænkt over hvordan vi kan få erfaringerne videreført efter krisen. Det kunne blandt andet være ved virtuelle vejledningsseancer hvor vi på meget kort tid kan få en stor målgruppe i tale, som vi ikke ville kunne få uden en masse arbejde, som hvis det skulle foregå fysisk. Fredericia Kommune har inviteret mere end 500 til at deltage i det her webinar. Det vil vi gerne prøve af, om det kan få flere unge til at tage en uddannelse”, fortsætter Hugo.

“Man får muligheden for at få en faglig uddannelse indenfor vores uddannelser, transport og logistik, smed, tømrer og proces. De bliver vejlejdt om hele den pallet vi har af uddannelsesmuligheder. Det tager forholdsvist kort tid, der er sat en time af med mulighed for at stille spørgsmål. Det er ikke kun uddannelse vi vejleder omkring, det er også økonomi”, forklarer han.

“Vi er altid interesserede i at komme i dialog med de borgere der er i Fredericia Kommune i forhold til at tænke uddannelse. Corona har lært os, at webinarer er en god måde at komme i dialog. Man kan være både nysgerrig, men også være mere anonym”, fortæller Helle Mølgaard Nielsen, Uddannelsesvejleder på Social- og Sundhedsskolen.

“Jeg synes Corona har lært os noget, det synes jeg er spændende at tage med videre. Jeg tror at det for nogen kan være meget svært at møde op et fremmed sted hvor man ikke kender nogen. Det er også mere forpligtende, nu kan man bare sidde derhjemme. Nu får vi fat i flere”, forklarer Helle.

Leave a Reply