En slidt gammel politisk frase siger, at et angreb er det bedste forsvar. Den pointe er i hvert fald trængt igennem hos Økonomi- og Indenrigsminister Simon Ammitzbøl-Bille fra Liberal Alliancen, når han i direkte vendinger blæser til et voldsomt angreb: “Fagbevægelsen gør os alle fattigere”.

Anledningen er tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, men tonen i kritikken har mere generel karakter – og kan nok forbindes til det ideologiske ophav hos Liberal Alliance. 

Sagens kerne er, at regeringen – anført af Liberal Alliance – gerne vil slå portene op på vid gab for udenlandsk arbejdskraft. Behovet for arbejdskraft er værd at tage alvorligt, og der er bestemt også brancher, der allerede i dag har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. 

Men før vi – som regeringen kæmper for – åbner op for en masse ufaglærte arbejdere fra lande som Kina, Mexico, Rusland, Brasilien, der ligger langt fra både Europas og vores hjemlige grænse, så bør vi afprøve alle muligheder herhjemme.

Regeringens tanker fra udspillet “Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, har meget lidt  at gøre med tiltrækning af højt specialiseret arbejdskraft. Når man fraregner pension og feriepenge, så svarer beløbsgrænsen, i regeringens udspil, til en grundløn på cirka 23.000 kroner om måneden plus pension.

Man skal være meget langt fra virkeligheden ude på de danske arbejdspladser, hvis man hopper på en historie om, at virksomheder arbejder for at rekruttere flymekanikere, ingeniører og andre højt specialiserede medarbejdere til 23.00 kroner om måneden.

Det lugter langt væk af et ønske fra højrefløjen om at få en endnu lavere, og mere moderat lønudvikling i Danmark.

Kort fortalt så er vi slet ikke nået dertil, hvor vi skal sænke beløbsgrænserne, så vi kan importere ufaglærte udenfor Europa eller bør udvide landbrugspraktikantordningen, så landbruget kan hente praktikanter til en årsløn på 130.000, som hverken modtager uddannelse eller kulturel udveksling.

Over 10.000 unge har en akut mangel på en praktikplads, vi har over 100.000 danskere registreret som ledige, vi har et massivt behov for opkvalificering, vi har tusinder af indvandrer som aldrig er blevet ordentligt integreret på arbejdsmarkedet og mest nedslående, så er hver syvende af alle unge mellem 15-29 år er hverken i uddannelse eller i job. 

Og hvis man kigger på den europæiske statistikbank Eurostat, så er der over 16 millioner ledige i EU.

Vi svigter i forvejen tusindvis af mennesker på kanten af det danske arbejdsmarked, som aldrig får en reel chance for at blive inkluderet i arbejdsfællesskabet, men de samme mennesker vil blive direkte opgivet, hvis bare vi åbner op for udenlandsk arbejdskraft fra tredjeverdens lande. 

Vi skylder den arbejdskraftreserve, der allerede er til rådighed på arbejdsmarkedet, at vi starter ved dem. Hvis vi ikke foretager den type af investeringer i mennesker, så er det netop at vi bliver fattigere, som samfund.