VOLA A/S i Horsens har modtaget Netværkslokomotivets årspris. De modtager prisen for deres helt særlige syn på uddannelse og støtte til opkvalificering af de ansattes almene kundskaber, herunder indsatsen for at hjælpe ordblinde medarbejdere. VOLA A/S producerer armaturer, vandhaner & tilbehør.

Netværkslokomotivets begrundelse for valget af VOLA er, at virksomheden betragter deres medarbejdere som den vigtigste ressource i organisationen.

Opkvalificering af medarbejderne

Alle medarbejdere får tilbudt uddannelse/efteruddannelse. For at uddannelse skal være en succesoplevelse, er det vigtigt, at de almene færdigheder er på plads, og derfor har virksomheden lagt særlig vægt på uddannelse indenfor de almene færdigheder – Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisningen.

Vedholdenhed præmieres

Det er Netværkslokomotivets styregruppe som udpeger vinderen af årsprisen. Det styregruppen især har lagt vægt på er VOLA’s vedholdenhed med at sætte dansk og ordblindeundervisningen på dagsordenen på virksomheden, samt med at formidle deres erfaringer omkring uddannelse bredt ud. Dette siden 2009 og til i dag.

Nøglepersoner er læringsambassadører

Allerede i 2009 satte man ordblindeundervisning, dansk og matematik på dagsordenen i virksomheden. Udvalgte medarbejdere blev uddannet nøglepersoner, med den opgave, at sprede det gode budskab om muligheden for efteruddannelse på virksomheden. Dette resulterede i, at hele virksomheden gennemførte en afklaring i dansk og matematik, og efterfølgende fik de medarbejdere der havde behov, tilbud om kurser i dansk og undervisning for ordblinde.

I 2014/2015 var der behov for en tilsvarende indsats igen, efter at der i den mellemliggende periode var ansat ca. 50 nye medarbejdere. Forløbet blev igangsat efter en ’mini-uddannelsesmesse’ på virksomheden, hvor Netværkslokomotivet, uddannelsesinstitutionerne og faglige organisationer deltog i dialog med medarbejderne.

Virksomheden har konstant uddannelse/opkvalificering på dagsordenen og har kontinuerligt 12-14 medarbejdere i gang, ligesom faglige kurser er en naturlig del af hverdagen – når de almene færdigheder er på plads.

FAKTA

Tidligere modtagere af Netværkslokomotivets årspris

2007 Spæncom A/S

2008 ARLA

2009 Siemens Wind Power

2010 3F Vejle

2011 Driftsgården Horsens

2012 ALFA LAVAL Kolding

2013 Plejen Fredericia

2014 Melgaard Kolding

2015 Niebuhr Gears A/S, Silkeborg.

Kriterier for uddeling af Netværkslokomotivets Årspris

Prisen kan tildeles en af Netværkslokomotivets medlemsvirksomheder, som opfylder et eller flere af nedennævnte kriterier:

•Virksomheden har gjort en særlig indsats for at udvikle dansk-, sprog-, IT- og/eller regnekundskaberne hos medarbejdere med dansk og/eller anden etnisk baggrund end dansk.

•Virksomheden har været med til at videreformidle virksomhedens erfaringer til andre virksomheder via informationsmøder, andre netværk, organisationer m.fl.

•Virksomheden deltager aktivt i arbejdet med at formidle Netværkslokomotivets idéer og erfaringer videre til andre virksomheder, organisationer m.fl.

Netværkslokomotivets øverste myndighed, styregruppen, beslutter, hvem der skal have Netværkslokomotivets Årspris.

Fakta om Netværkslokomotivet

Netværkslokomotivet er et netværk af private og offentlige virksomheder, faglige organisationer, uddannelsessteder, Beskæftigelsesregioner, Ordblindeforeningen, kommuner og Region Midtjylland og Syddanmark.

Det overordnede formål er at udveksle erfaringer om motivation og identifikation af medarbejdere med læse-, stave- og regne problemer. Desuden udbrede kendskabet til, at der i næsten alle virksomheder er medarbejdere, der har læse-, stave- og regneproblemer – og skabe forståelse for, at det kan betale sig at gøre noget for at hjælpe dem.

Netværkslokomotivet er støttet økonomisk af Satspuljemidler, Undervisningsministeriet, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Vejen, Middelfart, Vejle, Kolding, Horsens, Fredericia, Hedensted, Silkeborg, Skanderborg og Odder kommuner, og Netværkslokomotivet er juridisk forankret i Vejle kommune.