Desværre måtte afdelingerne af Dansk Handicap Forbund i Assens, Fredericia og Kolding lukke, men afdelingen i Middelfart stod klar med åbne arme. “Vi udvider bare vores fællesskab, da vi jo er som en stor familie!”, var deres svar. “Så hjertelig velkommen til alle.”

Så ved generalforsamlingen d. 11/4 var vi så heldige af få bestyrelsesmedlemer fra alle fire kommuner og i går ved første bestyrelsesmøde valgte vi navnet “DHF Lillebælt”, som dækker Assens, Fredericia, Kolding og Middelfart. Målet er medlemsaktiviteter i alle de kommuner, som afdelingen dækker og det er lykkes!!!

Aktiviteterne er både af social karakter, men der er også tænkt på vigtigheden af netværk med ligesindede. Og derfor kommer der også et stort arrangement d. 30. august kl. 19 i Middelfart, hvor vi byder velkommen til alle pårørende til fysisk handicappede, som gerne vil være med i et netværk med ligesindede. Det er Kis Holm Laursen, som er mor til “Pigen med knogler af glas”, som starter aftenen ud med nogle gode input og hvor hun italesætter de forbudte tanker, som ofte dukker op.

Men vi vil også gerne i dialog med kommunalbestyrelserne i de fire kommuner og i Middelfart Kommune afholdt vi det allerede d. 2. maj med stor succes. Så vi glæder os til at invitere de andre individuelt. For vi ved hvordan det er at leve et liv med handicap og vil gerne i dialog med dem om, hvordan vi skaber et liv med lige muligheder.