Fyns Politi modtog klokken 13:52 en melding om, at der blev afgivet skud ved Hells Angels klubhus på Petermindesvej i Odense. Der er ingen meldinger om at nogen blev ramt.

8-10 knallerter med to personer på hver kørte kort forinden ind i området. Oplysninger tyder på, at det var en af disse personer, der skød. Der er afgivet mere end et skud, politiet kan endnu ikke sige, hvor mange.

På baggrund af hændelsen er det besluttet at indføre visitationszone i Odense med øjeblikkelig virkning. Visitationszone i Odense er afgrænset mod nord af Odense Å og Kertemindevej, mod Syd af Fynske Motorvej, mod øst af Østre Ringvej og mod vest af jernbanelinjen og Odense Kanal

Det er politidirektøren, der i medfør af politilovens § 6 har besluttet at oprette visitationszonen. Det betyder, at politiet stikprøvevis kan foretage besigtigelser af personers legeme samt undersøge deres tøj og andre genstande, herunder deres køretøjer i visitationsområdet med henblik på at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben.

Visitationszonen er oprettet med virkning fra fredag den 9. september 2016 kl. 15:00 til tirsdag den 27. september 2016 kl. 12:00.

Det vurderes på den baggrund, at forløbet kan være optakt til en voldelig konfrontation, som kan indebære strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.