Fredericia Kommune har gennemført et udbud på plejeområdet, hvilket har medført stor debat, hvor mange kritiserer kommunen for at gå på kompromis med kvaliteten. Men Visitationschef Hanne Rasmussen fejer disse anklager væk, for ”der er strenge krav”.

”Der er stillet præcist de samme krav til vores private leverandører som gælder til vores kommunale plejer. I udbuddet er der rigtig mange underbilag der gælder alt fra håndhygiejne til særlige kompetencer hos medarbejderne. Det handler også om arbejdsklausuler, IT-sikkerhed og krav til medarbejderne”, fortæller Hanne Rasmussen, Visitationschef i Fredericia Kommune.

”Der kan ikke tages forbehold for noget af det, de skal leve op til de samme klausuler til den kommunale hjemmepleje. Det er ikke noget vi har fundet på, de krav der sættes. Det er sundhedsfaglige krav, stillet af styrelsen”, fortsætter hun.

”Så ligger der alt det omkring økonomisk soliditet og at man skal kunne levere både praktisk hjælp og personlig pleje alle årets dage og alle døgnets timer. Og det er igen de samme ting der gælder for både de kommunale og de private”, forklarer Hanne.

”Så er der ingen tvivl om, at vi holder meget øje med dokumentationen og oplysningspligten. Det er både til at skrive hvis der er noget der vedrører besøg ved borgeren, men det er det samme der gælder regninger”

”Vi stiller krav om straffeattester og børneattester. Der er voldsomt skarpe krav om tavshedspligten, som det jo altid gør sig gældende på dette område”, fortæller Visitationschefen.

”Arbejdsmiljø er et rigtig vigtigt punkt. Det arbejder alle stenhårdt på, at alle medarbejderne har det godt. Det gode ved det er, at vi har en overordnet AMR i kommunen, der også stiller sig til rådighed for de private i forbindelse med sparring. Vi slår hårdt ned, hvis ikke de overholder de regler”, pointerer Hanne Rasmussen.

”Der ligger en hel række flere krav. Men det vigtigste alt andet lige er, at vi afregner efter det leverede. Vi visiterer en indsats, som leverandøren skal levere. Derfor er dokumentationspligten rigtig vigtigt. Vi følger meget nøje op – både hvis der er leveret for meget og hvis der er leveret for lidt”, fortsætter hun.

”De private leverandører skal leve op til de politisk besluttede krav for serviceniveauet. Dem er de forpligtet til at følge, uagtet hvordan de føler om de opsatte krav. Det er det vi har besluttet i Fredericia Kommune”, siger Hanne.

”Vi er glade for at have private leverandører, og er glade for det samarbejde vi har. Vi er også underlagt at skulle i udbud. Vi må forholde os til, at det er en del af det frie valg, at man skal godkende eller skal i udbud. Og i Fredericia Kommune kører vi med udbudsmodellen”, forklarer Hanne til slut.

http://www.fredericiakfum.dk