isit Kolding har siden årsskiftet arbejdet på, at tilrettelægge en ny servicestrategi for gæsterne. Formålet med den nye servicestrategi er; at skabe mest mulig værdi for både gæsten og erhvervet, og dermed arbejde mod en 20 % vækst i beskæftigelsen inden for turisterhvervet inden 2022 som skitseret i Erhvervsstrategi 2022.

”Vi ved at den personlige service er i høj kurs og dette vil stadig være en af hovedaktiviteterne for vores gæsteservice. Vi ønsker at intensivere dette i højsæson, ferier og under events. Vi ønsker at være meget mere tydelige i bybilledet i de perioder, hvor Kolding kommune summer af gæster, og så ønsker vi i vinterhalvåret at bruge flere resurser på, at tiltrække aktiviteter/konferencer til Kolding, som skaber værdi for vores erhverv”, fortæller Handels- og turistchef, Annemarie Michelsen.

Samlet set har Kolding Kommune et overnatningstal på omkring 570.000, heraf ligger ca. 236.000 i juni, juli og august. Dette betyder, at bureaudriften på Akseltorv kun når ud til 6.3 % af de samlede overnattende gæster, der er i Kolding kommune i højsæsonen. Til sammenligning når www.visitkolding.dk ud til 27 % af de besøgende i højsæsonen.

Vi ved turisterne er i kommunen, og vi ved de bruger vores medier og informationsmaterialer, men det at opsøge et turistkontor er for mange ikke aktuelt mere. Turister og gæster ønsker i højere grad information, der hvor de er, de vil overraskes og serviceres og ikke opsøge servicen selv”, siger Handels- og turistchef, Annemarie Michelsen.

Turistbureauet bliver i september afløst af fire nye tiltag: ,

  • Mobilt service korps, synligt i bybilledet i strategiske vigtige perioder så som ferier, højsæson og ved events i hele kommunen. 
  • Intensiveret og udvidet digital formidling i bybilledet.
  • Samarbejde med en centralt beliggendeaktør, om et ubemandet info-point med en fysisk adresse, én i Kolding midtby og én på Stenderuphalvøen. Åbent hele året. Her kan også hentes brochurer.
  • Opkvalificering af værtskab og viden hos erhvervets frontpersonale med henblik på,at certificere mindst 5-10 af vores turistaktører og detailbutikker til at yde en stærk turismeservice og være kommunens ”Tourist info points”.

Kolding vil fortsat have bemandede turistinformationer både i Kolding Storcenter og i Christiansfeld.