Handicapidræt er en naturlig del af idrætspolitikken i Vejle Kommune, og derfor inviterede kommunen onsdag den 14. oktober til inspirationsmøde om handicapidrættens udvikling i Vejle. Mødet fandt sted i forbindelse med EM i parabordtennis i Vejles nyåbnede arena, Spektrum. Det er det største event indenfor handicapidræt på dansk grund nogensinde, og netop den store opmærksomheden på EM i parabordtennis har været springbræt til at sætte øget fokus på handicapidrætten i Vejle Kommune.

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Dan Arnløv Jørgensen, løftede til inspirationsmødet sløret for planerne bag visionen ”Vejle – handicapidrættens hovedstad”. De 50 indbudte gæster kunne derudover høre om resultaterne fra en undersøgelse af handicapidrættens forhold i kommunen samt lade sig inspirere af et oplæg om den norske handicapidrætsmodel.

Undersøgelsen af handicapidrættens forhold er et samarbejde mellem Vejle Kommune og EliteVejle med støtte fra TREFORs Værdipulje og Sydbank Fonden. Der er nedsat en styregruppe og to arbejdsgrupper, der har som opgave at forbedre vilkårene for handicapidræt i Vejle Kommune samt skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og handicapidrætten. Til dette er der afsat 400.000 kr. i budgetforliget for 2016 og tilsvarende i 2017 til et Handicap-idrætsråd.

– Vi skal være bedre til at gøre borgere med handicap aktive indenfor idræt. Vi skal påtage os et ansvar for dette, og for at det er muligt at nå vores vision, skal alle klædes ordentligt på, både på politisk niveau og ude i foreningerne, siger Dan Arnløv Jørgensen.

Han oplever, at der er stor opbakning til dette rundt i kommunen. Konsulent Birgit Blumenfeld, der har foretaget undersøgelsen, fortæller, at de foreninger, hun har talt med, er meget positive og udviser stort engagement ift. inklusion af borgere med fysiske og psykiske handicap.

Unge Rasmus Jensen, der har et fysisk handicap, holdt et oplæg om, hvordan han startede indenfor almenidrætten men fik kontakt til Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og var god nok til at komme med på DHIF’s talenthold. Han mener, at det vigtigste parameter for at få flere handicappede til at dyrke idræt er, at det skal være sjovt. Det sociale og lokale element vægter også højt – det er afgørende at være sammen med venner og skolekammerater, når man dyrker sport, handicap eller ej. Lav en leg ud af det og glem konkurrencen lidt. Der er dog hensyn, der skal tages:

– Det kan indimellem være svært at være i en almen klub for mig, da der er nogle øvelser såsom at lave en armbøjning, som jeg ikke kan – og jeg gider altså ikke lave ”tøse-armbøjninger”. Derfor skal der nogle gange laves et program specielt til mig, siger Rasmus.

Ifølge DHIF er det da også altafgørende, at der ikke er berøringsangst i klubberne ift. handicappede medlemmer – de skal turde at spørge, hvordan de skal gribe tingene an.

Per Jon fra HandiNord i Norge deltog også i inspirationsmødet og fortalte om, hvordan man i Norge er gået hele vejen ift. inklusion. Her har men helt nedlagt handicapidrætsforbundet og har integreret handicapidrætten i alle de forskellige specialforbund. I Norge er det derfor en del af leder- og træneruddannelserne, at man ved, hvordan man inddrager fysisk og psykisk handicappede i idrætsdisciplinerne.

Der er altså masser af inspiration at hente fra lande som Norge og vigtige erfaringer, der kan drages fra undersøgelsen foretaget i Vejle Kommune. Vigtigst af alt så er der stor opbakning til projektet blandt foreningerne i Vejle Kommune. Det står klart, at der er et væld af kompetente ledere, trænere og ildsjæle, som kan være med til at gøre visionen om Vejle som handicapidrættens hovedstad til virkelighed.