Vikingernes østlige forbindelser, og den enorme guldskat fra Vindelev, spiller hovedrollerne i udstillingen ‘Magt og guld – Vikinger i øst’, der åbner i Vejle til februar.

Vindelevskatten med de underkop-store guldmedaljoner skabte i sensommeren overskrifter i hele verden.

Vejlemuseerne udstiller i starten af det nye år dette pragtfund og fortæller historien om optakten til vikingetiden og Harald Blåtands alliancer i det nuværende Polen.

Nyt blik på vikingekongernes magtbase

– Historierne om vikingernes plyndringstogter i England er fortalt utallige gange. Vi vil meget mere i dybden og fortælle om de fascinerende kulturmøder og alliancer, der skaber de danske vikingekongers magtbase, siger Charlotta Lindblom, arkæolog og museumsinspektør på Vejlemuseerne, og fortsætter:

– Den kommende udstilling i Vejle viser den allernyeste viden om både optakten til vikingetiden og Harald Blåtands østlige forbindelser. Forbindelser, som ses tydeligt i udstillingens mange fantastiske fund fra både Danmark og Polen.

Det er netop denne samlede fortælling om Harald Blåtands magt, der fortælles i den kommende store udstilling i Vejle.

Alliancer og giftermål

Harald Blåtand sikrer sit eftermæle, ved at mejsle sit navn i den store Jellingsten og ved at opføre en række af Danmarkshistoriens mest imponerende bygningsværker: Ravningbroen, palisaden omkring Jelling og ringborge landet over.

Men de færreste ved måske, at Haralds magt i høj grad er baseret på tætte alliancer med herskerne i det nuværende Polen.

Harald Blåtand gifter sig med den vendiske fyrstedatter Tove for at forsegle en af de vigtige alliancer, og i Ostrow Lednicki er fundet imponerende bygningsværker, som kan have været inspiration og forbilleder for hans enorme anlægsprojekter hjemme i Danmark.

Historien om Harald Blåtand ender med hans kamp mod sønnen Svend Tveskæg. En kamp som Harald taber da han bliver skudt med en pil bagi. Han flygter, og dør kort efter. Ikke hjemme i Jelling, men derimod sandsynligvis et sted i det nuværende Polen.

En mytisk forgængers guld

Vikingetiden er kulminationen på den gradvise centralisering af magten, der sker i løbet af jernalderen, og Jellingdynastiet står på skuldrene af en række tidligere konger, som vi kun kender fra sagn, sparsomme kilder og arkæologiske fund.

I starten af de urolige og kaotiske 500-år sad der i Vindelev – kun få kilometer fra det Jelling, der senere blev Harald Blåtands kongesæde – en stormand. Vi ved han var rig, og må have tilhørt samfundets absolutte top, for han ejede enorme mængder guld.

Det var en urolig tid – præget af store forandringer i samfundet og en serie voldsomme globale naturkatastrofer. Måske som et sidste håb om forsoning med guderne, nedgravede han sin skat og ofrede den til de højere magter.

I 800-årene, på tærsklen til vikingetiden, begynder konturerne til et samlet dansk rige at tegne sig. Kongsgården ved Erritsø ligger højt med udsigt over Lillebælt på sejlruten til Hedeby og videre østpå. Erritsø-hallen fortæller historien om de konger, der kom lige inden Gorm den Gamle og Harald Blåtand.

Guld og vikingekonger på kunstmuseum?

‘Magt og guld – Vikinger i øst’ vises i Utzon-salen på Vejle Kunstmuseum, der har optimale sikkerheds- og bevaringsmæssige forhold for de mange uvurderlige genstande som udstilles.

Udstillingen er udarbejdet i et samarbejde med Moesgaard Museum og er bygget op omkring den nyeste forskning. Udstillingen kan realiseres ved generøse bevillinger fra Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks fond, Knud Højgaards fond, Augustinusfonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens fond.

Udstillingen åbner torsdag i skolernes vinterferie, d. 17/2 2022, og kan ses indtil d. 23/10 2022.