Forside Fredericia Vil renovere utidssvarende klubværelser for millionbeløb og lave dem om til lejligheder

Vil renovere utidssvarende klubværelser for millionbeløb og lave dem om til lejligheder

DEL
Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Ejendommen Gothersgade 35 er indrettet med syv klubværelser, der er i dårlig stand og med utidssvarende forhold. I den forbindelse er der søgt om byfornyelsesmidler for i alt 2.562.000 kr., som skal bruges til at lave klubværelserne om til tre lejligheder.

Ejendommen Gothersgade 35 er en meget synlig ejendom, der er beliggende centralt på gågaden i Fredericia. Ejendommen er en meget karakteristisk bygning, der består af 2 sammenhængende bygninger. Den ene bygning – Kosmorama bygningen – er bygget i 1908 i Jugend stil og er derfor meget anderledes end de andre bygninger i gadebilledet. Øverst har den to store runde vinduer, der er meget karakteristiske. Bygningen blev oprindeligt opført som biograf. Den anden bygning er opført i 1892, med en frontgavl i midten og en længe på hver side af denne. I dag er der kommet endnu en etage ovenpå længerne, denne ekstra etage er i bindingsværk.

I stueetagen af bygningerne er der indrettet butikker og spisesteder.

På 1. salen, ud mod gaden, er der i dag indrettet 7 klubværelser, med dele køkken, bad og toilet. Klubværelserne er små og med meget utidssvarende forhold. Køkkener og bad lever heller ikke op til nutidens standarder.

Der søges om støtte til ejendommen for at udbedre de utidssvarende forhold i ejendommen.

Fremtidige forhold:

Hele 1. salen bliver ryddet, og der bliver i stedet indrettet 3 lejligheder. Den ene bliver en to værelses lejlighed på 80m2, de andre to bliver tre værelses lejligheder på 82m2 og 83m2. Alle lejlighederne får gode lysforhold og eget køkken og badeværelse. Dertil bliver der en svalegang på bagsiden af ejendommen, som ligeledes kan fungere som altan for lejlighederne. Til ejendommen er der desuden en stor gård.

Udover de 3 lejligheder, der søges om støtte til, ønsker ejeren at indrette 2 lejligheder på 1. sal af Kosmorama bygningen.

Der søges ligeledes om støtte til renovering af bagsiden af ejendommen. I september måned gav Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia tilsagn til støtte til ejendommens facade ud mod gågaden, så den bliver istandsat med midler derfra.

Hele projektet, der søges om støtte til, forventes at koste 3.766.250 kr. I februar 2017 disponerede Teknik & Miljø restramme fra staten til denne ejendom, og der er derfor 941.500 kr. i refusion fra staten.

I tidligere sager, hvor der er givet støtte til indvendig renovering, er der givet 60% i støtte til hele projektet, det er ligeledes den praktik der er vedtaget for bygningsfornyelse i Øgadekvarteret.

Teknik & Miljø vurderer, at der bør gives samme støtteprocent til denne ejendom, for at projektet bliver realiseret og der kan blive udført tidssvarende boliger i denne centralt placerede ejendom. Derudover vurderes det, at være en god helgardering ligeledes, at afsætte penge til flyttehjælp til lejerne i fald der bliver behov for det. Disse penge gives direkte til lejerne, så det sikres at de får et nyt sted at bo. 

Renoveringsomkostninger:

Totale ombygningsudgifter 3.766.250 kr.

60% i støtte, afrundet til   2.260.000 kr.

Bidrag til Byggeskadefonden (1,5% af totale udgifter)      56.494 kr.

Flyttehjælp til lejere      245.000 kr.

Byfornyelsesudgifter i alt, afrundet til  2.562.000 kr.

Fordeling af udgifter mellem staten og Fredericia Kommune:

Fredericia Kommune   1.620.500 kr.

Refusion fra staten      941.500 kr.

Hvis både denne indstilling og sagen om Byfornyelse til Oldenborggade 6/Vendersgade 54 bliver vedtaget, bruges der 2.075.500 kr. på bygningsfornyelse udenfor Øgadekvarteret fra byfornyelsespuljen. I Fredericia Kommunes budget til byfornyelse er der pr. 07-01-19 2.607.774 kr., når byfornyelsespuljen på 2×580.000 kr. til ordinær byfornyelse i både 2019 og 2020 ikke medregnes.

www.eventc.dk
DEL