I projektet vil bilister, der har fået en fartbøde, få tilbud om at deltage i et e-læringsprogram om fart og trafiksikkerhed. Efterfølgende bestemmes effekten ved at se, om deltagerne får færre fartbøder end en kontrolgruppe. Målet er 20.000 deltagere i hver gruppe.

Baggrunden for projektet er alvorlig. Omkring 200 bliver dræbet, og 35.000 skal behandles hvert år på danske skadestuer efter en trafikulykke. I halvdelen af ulykkerne har farten været en medvirkende faktor. Samtidig viser undersøgelser, at mange af ulykkerne kunne være undgået, hvis hastighedsgrænserne var blevet overholdt.

Det kan være svært for den enkelte bilist at forstå baggrunden for en bøde, fordi uheld er sjældne, og der således ikke for den enkelte er en klar sammenhæng mellem for høj hastighed og uheld, selvom sammenhængen kan dokumenteres på en større skala.

Målet med projektet er at klarlægge, om man kan opnå en bedre overholdelse af hastighedsgrænserne ved at supplere bøden med brug af en positiv overtalelsespåvirkning i form af et e-læringsprogram om fart og trafiksikkerhed. Hvis metoden viser sig effektiv, kan man overveje at indføre den i praksis.

Projektet starter med udvikling af e-læringsprogrammet og forventer primo 2021 at kunne tilbyde de første bilister, der har fået en fartbøde, at deltage i forsøget.

1 KOMMENTAR

Skriv et svar