Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har her til aften indgået forlig om Region Syddanmarks 2022-budget. Region Syddanmarks stabile økonomi videreføres, samtidig med at det er muligt at finde ekstra penge til mange nye initiativer til næste år. Det glæder viceborgmester i Fredericia Kommune, Susanne Eilersen (O).

Samlet set afsættes der i næste års budget omkring 100 mio. kr. i drift og anlæg til at forbedre forholdene for fødende og barslende, 6,6 mio. kroner ekstra til den såkaldte akutplan, der skal skabe bedre sammenhæng i den hjælp, patienter modtager fra sygehuse, praktiserende læger og deres kommuner og i alt 14,6 mio. kr. til forskellige indsatser på psykiatriområdet.

Viceborgmester, Susanne Eilersen (O). Foto: Thomas Max – AVISEN

Det bringer glæde hos viceborgmester og sundhedsudvalgsformand, Susanne Eilersen (O), at man endelig vil oprette en privatfødeklinik, hun ser den gerne placeret i Fredericia.

– I 2014 kæmpede jeg i regionen for, at man kunne oprette en privat fødeklinik efter en god dialog med blandt jordemoder.dk i Fredericia. Dengang lavede vi også flere beregninger på, hvordan det kunne lade sig gøre, men også hvordan man kunne nå Kolding, hvis der skulle opstå komplikationer – og det kunne man være på 10 minutter. I den sammenhæng skal man også huske, at alle fødende, der har komplikationer bliver henvist til sygehuset under alle omstændigheder, derfor ser jeg også dette som en mulighed for en privat fødeklinik i Fredericia, hvor der er dedikerede kræfter, der over et årti har arbejdet på at åbne en privat fødeklik, siger Susanne Eilersen.

Hun vil nu gå i dialog med Region Syddanmark med henblik på at få klinikken placeret i Fredericia.

– Som formand for sundhedsudvalget i Fredericia Kommune vil jeg gå i dialog i regionen for at se på muligheden for, at den private fødeklinik bliver placeret her. Den private fødeklinik i Fredericia vil også kunne gavne det vestlige Fyn, så de fødende får et reelt valg om at føde tættere på hjemmet. Det er vigtigt, at familierne får mulighed og indflydelse på, hvor børnene fødes, men også at vi bringer mange borgere tættere på hjemme og tættere på følelsen af at have den samme jordemoder hele vejen. Det giver værdi for familierne og tryghed.

Arkivfoto: Tobias Jørgensen (V), sammen med regionsrådspolitiker Henriette Schlesinger (V) og i midten indehaver af Jordemoder.dk Birgit Thalwitzer.

Det er Birgit Thalwitzer fra jordemoder.dk meget enig i.

– Det er ganske enkelt fantastisk, at man er nået hertil nu. Jeg husker, at vi startede tilbage i 2008 med en drøm om at oprette en privat fødeklinik. Undervejs har jeg talt med et hav af politikere, fagfolk og journalister om det, så nu, hvor Region Syddanmark melder ud, at der skal oprettes en privat fødeklinik, så er jeg meget begejstret. Det har været nogle vilde år til tider, men beslutningen gør mig henrykt, fortæller hun.

Hun ser også Fredericia som en perfekt placering, der samtidig vil give familierne endnu mere tryghed.

– Endelig tager man hensyn til kvinderne og familierne. Man skaber tid og rum, samt tryghed, kontinuitet og kendskab mellem familie, fødende og jordemoder. Det kan næsten ikke blive bedre. Jeg mener også sagtens, at man kan placere det i Fredericia – som er en by med en god infrastruktur. Med under 10 minutter fra motorvejen til Kolding i en ambulance er det en perfekt placering, siger jordemoderen.

Aftalepartierne er enige om at give fødeområdet et markant løft. Der afsættes cirka 18 mio. kr. til næste år til flere hænder på området. Det beløb stiger til cirka 24 mio. kr. i 2025.

Her vil et flertal af partierne i Region Syddanmark, bestående af V, DF, K og R, ønsker at indgå en aftale om en privat fødeklinik i Trekantsområdet med placering i Kolding, så der er kort afstand til fødeafdelingen, hvis der opstår behov for akut overflytning af den fødende eller barnet. Men den placering kunne også være i Fredericia.

Det foreslås, at den private fødeklink kan varetage op til 200 fødsler årligt, og at tilbuddet evalueres i et samarbejde mellem regionen og den private klinik efter tre år. Et mindretal, bestående af S og SF ønsker ikke, at der indgås aftale med en privat samarbejdspartner om fødeklinikken, men ønsker en regionalt drevet klinik.

Et mindretal bestående af LA ser gerne, at der indgås aftale med en privat samarbejdspartner om en fødeklinik, men ønsker ikke, at der arbejdes med fødeklinikker beliggende udenfor sygehusmatriklerne. Fødeklinikkerne, inkl. engangsudgifter, finansieres via meraktivitetspuljen.

Bredt forlig

Bag forliget om næste års budget står Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Samlet set står 39 af regionsrådets 41 medlemmer bag forliget. Enhedslistens to medlemmer er ikke med i forliget.