I denne uge ringede klokken igen ind til undervisning på Fredericias folkeskoler. Folkeskolerne i Fredericia rummer masser af kvalitet. Dygtige lærere og pædagoger er med til at skabe gode rammer om læring og trivsel, men der er udfordringer og vi skal have rykket Fredericias folkeskoler endnu mere. Det kræver mod til at sætte skolen mere fri og ressourcer til at fokusere på kerneydelsen. Måske kræver det også at vi sætter lup på skolestrukturen i kommunen.

Når jeg går på arbejde i folkeskolen møder jeg ind til en klasse med 26 8. klasser og jeg ved, hvor svært det er. Opgaven med at differentiere og tilpasse sin undervisning til dem, der har brug for meget faglig støtte og dem som i den anden ende af skalaen skal have større udfordring bliver nærmest umulig når klassekvotienten bliver for høj. Nærvær og opmærsomhed på den enkelte elev er alfa og omega, når læring skal lykkes. Det bliver for svært, når klasserne bliver for store. Risikoen for at elever der mistrives, bliver overset, er større, når klassekvotienterne er for høje. Indeklimaet forværres og fællesskabernes rummelighed udfordres ekstra overfor elever der fylder meget i et klasserum. Økonomisk og driftmæssigt er det sikkert ideel med klassekvotienter tæt på det maksimale, men pædagogisk skal vi stræbe efter bedre vilkår for vores elever.

For få år tilbage var Fredericia den kommune i landet med næstflest megaklasser, med mere end 25 elever og den gennemsnitlige klassekvotient var tårnhøj. Vi er rykket et nøk i den rigtige retning, men hvis Fredericias folkeskoler for alvor skal konkurrere med de store privatskoler i byen skal kvotienterne længere ned og vi skal investere endnu mere i vores skoler.

SF har på landsplan lanceret et finanslovsudspil med finansiering til et gradvis løft af folkeskolerne. Vi skal megaklasserne til livs og så skal muligheden for to-lærerordninger og en kortere skoledag gøres bedre. Fredericia skal være klar til at levere og indfri en målsætning om en generel lavere klassekvotient og et generelt løft af vores vigtigste samfundsinstitution.

Af: Lars Olesen, Prinsessegade 62, 1. tv byrådskandidat for SF i Fredericia