På Fredericia AVISEN har vi fokus på genbrug og affaldssortering. I en række artikler vil vi følge vores affald fra vores egen sortering og til hvad der sker efter vi afleverer det på genbrugspladsen.

I sidste artikel besøgte vi genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2 i Erritsø. I denne artikel besøger vi Genbrugscenteret lige ved siden af genbrugspladsen på Industrivej 26. Mange borgere tænker ikke over deres affald længere, når det er afhentet som sortering eller afleveret på genbrugspladsen.

Jeg møder endnu en dedikeret og topmotiveret mand som brænder for vores miljø og affaldssortering. Henning Linnet som er daglig leder på genbrugscenteret tager pænt imod. På genbrugscenteret arbejder 34 mennesker, genbrugscenteret modtager sortering fra begge Fredericias genbrugspladser. På genbrugscenteret sorteres affaldet yderligere og bliver solgt til genanvendelse og pengene falder tilbage til kommunen.

Genbrugscenteret
Pantdåser sikrer cirka 7000 kroner om måneden – Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Det første vi kigger på er de velkendte øldåser, som mange nok har stået med derhjemme og nogle gange har smidt dem i den almindelig affaldspose derhjemme. Selvom der står dåser på containeren når man er på genbrugspladsen, kommer der mange andre ting ved. Vi kigger på nogle af de ting, der ikke skal med i sorteringen og under denne rundvisning får jeg flere små aha-oplevelser. Henning siger, “Vi samler for cirka 7000 kroner pant om måneden”. Udover sorteringen af pant og ikke pant så kommer udskillelsen af, om det er metal eller aluminium.

Genbrugscenteret
Dåsesortering – Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Selvom Henning flere gange roser borgerne i Fredericia for deres sorteringsindsats, skal der ikke være meget fejlsortering i de færdige presninger før den økonomiske fordel er væk. Derfor er det vigtigt med den rette sortering så tidligt som muligt altså allerede hjemme i privaten. Vi ser på nogle af de ting, der typisk er kommet på afveje.

Genbrugscenteret
Forkert sorterede dåser – Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Jernestænger, tobaksdåser, katte og hundemad, tundåser, aerosoler og sågar flamingo er nogle af de ting, vi lige spotter som fejlsorteret. Som skrevet tidligere er en korrekt sortering altså penge værd, og jo færre ressourcer der bruges på sorteringen jo mere bæredygtig er processen.

Genbrugscenteret
Aluminiumballer –  Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Sådan ser de sammenpressede eksportvarer ud, altså vi borgeres affald bliver solgt videre. Det ville blive for omfattende, hvis vi skulle have alle processerne med fra genbrugscenteret, derfor tager vi lige dåser og pap og papir som hovedtema i dag.

Genbrugscenteret
Papirballer – Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Her gælder samme system, at det færdige sorterede produkt har værdi som genbrug jo renere det er. Vi kigger lidt på nogle af de typiske forkerte sorteringer. Der bliver også sorteret en del bøger fra som borgere også sender af sted sammen med papir eller pap. “Specielt papbakkerne fra øl og sodavandsrammer, der glemmer borgerene tit at tage plasticen af på kassen af”, siger Henning.

Genbrugscenteret
Plastic skal fjernes til papsortering – Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

For personalet på genbrugscenteret betyder det, at behandlingen af kassen får en postgang mere, når det kommer til behandling. Hvis den er korrekt sorteret er bæredygtigheden igen højere.

Genbrugscenteret
Forkert anbragt til pap – Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

En anden klassiker er pap med indhold. På billedet vises en vinylplade med papcover her er hele smidt i papcontaineren, hvor selve vinylpladen ikke skulle have været med. Det sker også ved de produkter hvor man får sin vare i en papkasse hvor indmaden er i flamingo.

Genbrugscenteret
Sorteret flamingo – Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

“Generelt er Fredericianerne rigtigt gode til at sortere, og vi genererede også et overskud på flere hundredetusinde sidste år, og hvis det hele var perfekt sorteret havde vi jo ikke noget at lave”, joker Henning. For Henning er det næsten en livsstil, han taler meget dedikeret om alle funktionerne. En af de ting der stikker mest i mit øje er de mange batterier som næsten har sneget sig ind i alle sorteringer, vel at mærke som fejl.

Uanset hvor vi kommer er der aktivitet, enten er det containere der kommer fra de to genbrugspladser eller også er det trucks som flytter rundt på de mange færdigpakkede sorteringer. Alle jeg møder på genbrugscenteret smiler, selvom man skulle tro det kunne føles som et af de sureste jobs at sortere affald. Det er imponerede at få et kig bagved kulisserne og se det arbejde de ansatte ligger for dagen. Det giver også mig som borger blod på tanden til at arbejde hårdere på min egen sortering.

Genbrugscenteret
Vogn 5 med indhold til genbrugsbutikken – Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Vi møder vogn fem, som den hedder, den kører i pendulfart mellem genbrugspladserne, genbrugscenteret og genbrugsbutikken. I sidste artikel sendte vi faktisk en tøjkanin med vogn fem mod genbrugsbutikken. Flere ting der kommer på genbrugscenteret er også gode nok til at komme i genbrugsbutikken. Henning viser mig alle processerne en af de ting, der imponerer mig er ligeledes, hvor meget kobber der også samles op i sortering. “Nogle gange kommer der også smykker, ure, guld og sølv samt nogen ting, der smides ud er i virkelig god stand”, siger Henning. Når de for eksempel finder smykker i god stand eller bilnøgler prøver de at finde ejermanden eller er særligt opmærksomme på de effekter. “Det har lykkes nogle borgere at finde deres bilnøgler igen ved at ringe til genbrugscenteret”, siger Henning stolt.

Genbrugscenteret
Masser af kobber – Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Genbrugscenteret på Industrivej er ved at være for småt og fremtiden byder på mere sortering. Der er flere forsøg i gang med blandt andet mælkekartoner og de plastsække som genbrugscenteret selv leverer ud til borgerne, det tjener sig. Henning fortæller at der er planer om et nyt og stort moderne genbrugscenter. Til næste artikel tager Fredericia AVISEN med ud til borgerne og henter den sortering at man stiller ud til vejen.

Vi må konstatere efter to besøg hos henholdsvis genbrugspladsen og genbrugscenteret at Fredericia Kommune har dedikerede medarbejdere der værner om miljøet på en professionel måde. Tak fordi vi måtte besøge genbrugscenteret og blive klogere på sortering, vi vender snart til bage med næste artikel i rækken her på Fredericia AVISEN.

Genbrugscenteret
Henning Linnet – Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN