Eea Haldan Vestergaard (V) har overtaget formandsposten for Naturpark Lillebælt i 2021. Hun ser naturparken, som et samarbejde, der kan gøre en stor forskel for et bedre havmiljø i Lillebælt, og spår en fremtid, hvor bæredygtighed og naturen får mere fokus.

Formand for anden gang

Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem de tre kommuner Kolding, Middelfart og Fredericia. Hvert år skiftes kommunerne til at have formandsrollen. Eea Haldan Vestergaard sidder som repræsentant for Kolding Byråd i naturparkens forretningsudvalg, og det er nu anden gang, hun skal være formand:

– Da vi begyndte for tre år siden, var det hele meget nyt, og vi skulle definere naturparken og sætte handlinger i gang. Nu har vi fundraiset over 18 mio. kr. til forbedringer af havmiljøet, til forskning, til formidling og friluftsliv, og er godt i gang med mange konkrete projekter. Jeg synes, vi er nået langt, og vi har et godt samarbejde på tværs af kommunerne.

Arbejder på mange fronter

Samarbejdet med borgere, virksomheder, forskere og foreninger er en helt afgørende faktor for at udvikle naturparken, mener Eea Haldan Vestergaard. Tre gange om året mødes de forskellige interessenter i naturparkrådet for at drøfte aktuelle emner og naturparkens virke. På årets nytårskur 27. januar, som selvfølgelig foregik digitalt, satte naturparken fokus på de nuværende indsatser for et bedre havmiljø.

– På nytårskuren fik vi et overblik over alle indsatserne, fx at mindske kvælstof- og fosforudledninger til Lillebælt via vådområde-projekter. Og spildevandsselskaberne fortalte om deres arbejde med at forbedre rensningen, så vi bl.a. undgår miljøfremmede stoffer i havet. Der er store muligheder for at investere klogt i lokale forbedringer, bare vi prioriterer det. Det var et spændende møde, hvor også Miljøstyrelsen fortalte om fremtidens krav, og vi fik en god debat om, hvad vi kan gøre for et bedre havmiljø, fortæller Eea Haldan Vestergaard.

Kort over tiltag i 2021-2024

Naturpark Lillebælt har lavet et kort over alle de tiltag, som er planlagt til at forbedre havmiljøet i naturparken de næste år.

– På kortet kan man se, at der er rigtig mange projekter i gang i hele naturparken. Vi etablerer stenrev og planter ålegræs allerede i år og vi laver frivillige fiskereservater og fiskebørnehaver. Samtidig laver vi ny formidling og flere muligheder for, at folk kan komme ud i det fri og se havet og lære om det. Ved at opleve naturen, lærer vi samtidig at passe på naturen. Kolding Stenbank er et godt eksempel på en indsats, der både giver formidling, fællesskab og forbedringer i havet, siger Eea Haldan Vestergaard.

Opmærksomheden er stigende

Hun kan tydeligt mærke, at der er en stigende interesse for at komme ud i naturen og en øget bevidsthed om bæredygtighed og natur. Fx er alle borgmestre rundt om Lillebælt enige om, at der skal gøres noget ved Lillebælts havmiljø. De har sendt et brev til miljøministeren, og bedt staten om hjælp. Også lokalt i Kolding fylder havmiljøet.

– I Kolding har der været meget opmærksomhed på især Marina City, og her har vi i Byrådet besluttet at lave biodiversitets-forbedringer som biohuts, plantning af ålegræs og etablering af stenrev. Det er meget positivt, at der er stigende fokus på skabe bæredygtige løsninger og Naturpark Lillebælt er en vigtig spiller på den bane, slutter Eea.

Se oplæg fra årets nytårskur i Naturpark Lillebælt, som viser hvad kommunerne og forsyningsselskaberne gør for at reducere udledninger og miljøbelastningen til Lillebælt:

Se naturparkrådet: https://naturparklillebaelt.dk/naturparkraadet/

Læs om Marina Citys bæredygtighedstiltag.

https://www.kolding.dk/borger/planer-og-projekter/marina-city/nyt-om-marina-city/fokus-pa-baeredygtighed-i-marina-city/
Følg
Notikation om
guest
4 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

hans thomassen
hans thomassen
18 dage siden

Var klapning ved Trelde Næs slet ikke oppe at vende.
Det kan da ændre, det må have interesse for alle 3 kommuner.
Ikke mindst Fredericia????

Fiskeren
Fiskeren
16 dage siden

Ja flot på overfladen, og samtidig skriver hun under på klapning på treldenæs 🤔 moral er godt, dobbelt moral er billigere🤮

Else-Marie Jessen
Else-Marie Jessen
16 dage siden

Naturreservat,… Det er at stikke blår i øjnene på uvidende turistersom I forsøger at lokke til. En grøn kommune lyder så godt, men kigger man lidt bag ved den fine betegnelse, handler det nærmere om et smart brand, end hvad der i virkeligheden foregår. Klapning af giftig havneslam fra det nye havnebyggeri fordi det bliver for dyrt at behandle det på land. Havbrugenes enorme forurening, med tonsvis af giftstoffer, incl pennicilin i voldsomme mængder hældt direkte i havet, lakselusemidler, der dræber krebsdyr i nærheden, ja listen er lang. Så kald det Naturreservat, men kig lige jer selv dybt i øjnene og spørg. Kan jeg virkelig som politiker stå inde for at livet i Lillebælt er ved at uddø.

Anna K. Andreasen
Anna K. Andreasen
15 dage siden

Det var bemærkelsesværdigt, at der ikke nævntes med et ord, om alt det som Naturpark Lillebælt er oppe imod. Hvordan er den økologiske status for området? Og fremfor ,hvordan man med den ene hånd forurener og øger iltsvind, og med den anden laver naturherligheder. Jeg interesserer mig for, hvordan vi som brugere af en strand, ikke får den endnu ringere, end den er nu,pga iltsvind og klapning.