Igen i år vil ildsjæle fra Grønt Forum og andre frivillige fra Fredericia deltage i eventen, hvor morgenfriske fredericianere vil få chokolade og Verdens Bedste Nyheder på Fredericia Banegård. Det sker fredag morgen den 11. september mellem klokken 07.00 og 09.00.

Eventen er en oplysningskampagne, som er lavet i samarbejde med FN, Danida, de danske udviklingsorganisationer og virksomhedspartnere, for at fortælle danskerne, at vores udviklingshjælp virker.

Det er især det østlige Asien og Afrika syd for Sahara, der rykker i disse år. Faktisk udvikler verdens såkaldt mindst udviklede lande sig pt. 4,6 gange så hurtigt, som de mest udviklede lande. Det betyder, at forskellen mellem verdens fattige og rige lande bliver mindre, hvis tendensen fortsætter.

Status på de 8 FN mål

I år er et særligt vigtigt år, idet de 8 FN mål (MDGs) slutter, og man kan gøre endelig status for de 15 år der er gået, siden målene blev vedtaget; nåede vi målene for verdens udvikling? Svaret er både – og! Fire ud af de otte mål er nået, tre mål bliver ikke nået inden årets udgang, men er godt på vej, og det 8. mål om globalt partnerskab har ikke en klar deadline, og er derfor ikke målbart.

Vi vil være generationen der afskaffer fattigdommen

Til september mødes verdens ledere og statschefer i FN i New York for at vedtage en køreplan for de 17 nye mål for bæredygtig udvikling (SDGs), som skal gælde frem til år 2030. Den ambitiøse plan er, at vi vil være den generation, der afskaffer fattigdommen og sætter en stopper for klimaforandringer!

Tænk globalt – handl lokalt

Med de 17 nye mål kan vi relancere sloganet fra 1987 “Tænk globalt – handl lokalt”, fordi denne gang forpligter alle lande sig. Alle i verden skal uddannes til at kunne agere og begå sig i en globaliseret verden og dermed også du og jeg her i Danmark. Vi skal helt ned på lokalt plan, og finde ud af, hvad vi kan gøre, for at passe på vores fælles jord og bruge ressourcerne med omtanke.

Opfordring til Fredericias borgere

I Fredericia opfordrer Grønt Sekretariat og borgergruppen Grønt Forum borgerne til at byde ind med gode idéer til bæredygtige og miljøvenlige tiltag i kommunen, som så vil blive implementeret i Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling, når de er godkendt af byrådet. Idéerne kan skrives på facebooksiden “Det Grønne Fredericia” eller indleveres på Rådhuset.